FANDOM


Otton i Bolesław

Cesarz Otton III i Bolesław Chrobry u grobu św. Wojciecha
(wiking.edu.pl)

Otto i bolesław

Otton III i Bolesław Chrobry w czasie zjazdu gnieźnieńskiego
(wiking.edu.pl)

Zjazd gnieźnieński − pielgrzymka cesarza niemieckiego Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Najważniejszą jednak rolą wyprawy było spotkanie cesarza z potężnym księciem Polski, Bolesławem I Chrobrym. Zjazd odbył się między 7 a 15 marca 1000 roku.

Bolesław przyjął Ottona z honorami i w przepychu. Sam cesarz miał na celu stworzenie wielkiego państwa, które składałoby się z czterech równorzędnych części: Germanii, Galii, Italii i Słowiańszczyzny. Tej ostatniej władcą miał zostać właśnie Bolesław Chrobry. Zjazd miał bardzo korzystny przebieg dla Polski. Otto przywiózł ze sobą bullę papieską, która ustanawiała arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie (w Poznaniu istniało już od 968 roku). Kościół w Polsce uniezależnił się od niemieckiego. Biskupstwa polskie podlegały arcybiskupstwu w Gnieźnie, a nie jak to było wcześniej z Poznaniem - Merseburgowi. Otto dokonał także symbolicznej koronacji królewskiej, a przynajmniej wyraził na nią zgodę, co potwierdzał przyjacielski gest włożenia na skronie Bolesława cesarskiego diademu. Władcy obdarowali się także wartościowym w średniowieczu prezentami, a mianowicie relikwiami. Bolesław podarował Ottonowi ramię św. Wojciecha, cesarz odwzajemnił się włócznią św. Maurycego. Ponadto cesarz zrzekł się inwestytury i zwolnił księcia od płacenia trybutu. 

Według niektórych podań Bolesław odprowadził Ottona aż do Akwizgranu, tam podarował księciu wiele różnych darów. Możliwe, że wśród nich był tron Karola Wielkiego.