FANDOM


XIX wiek − dziewiętnaste stulecie naszej ery trwające od 1801 do 1900. Według periodyzacji stosowanej w pracach historycznych XIX wiek rozpoczął się wybuchem rewolucji francuskiej w 1789, a zakończył się wybuchem I wojny światowej w 1914 lub jej zakończeniem w 1918. W Polsce wiek ten rozpoczyna się wraz z III rozbiorem w 1795, a kończy w chwili odzyskania niepodległości w 1918.

Dekady XIX wieku