FANDOM


Stub Ten artykuł został napisany w sposób nieobiektywny.
Możesz pomóc Historia Wiki rozbudowując ją!
Wojny wandejskie – nazwa działań wojennych zorganizowanych w latach 1793-1800 przeciwko mieszkańcom departamentu Wandea (oraz sąsiednich), które podczas rewolucji francuskiej broniło strony króla i katolicyzmu. Ludobójstwo zorganizował Komitet Ocalenia Publicznego, który nakazał wymordować wszystkich mieszkańców (zaczynając od kobiet i dzieci). W 1917 roku Wandea stała się inspiracją do zamordowania Kozaków na terenie ZSRR.

Do dziś ludobójstwo wandejskie jest belką w oczach francuskich historyków, którzy nie chcą się przyznać, że rewolucja francuska sama łamała swoje hasła.