FANDOMWojny perskie − konflikt zbrojny między polis greckimi a Persją, trwał od 492 do 448 r. p.n.e.

Przyczyny wojny

  • Dążenie Persji do opanowania greckich polis;
  • ucisk fiskalny i interwencja w sprawy wewnętrzne polis greckich w Azji Mniejszej;
  • wzrost potęgi państwa perskiego za Dariusza w IV/V wieku p.n.e.

Przebieg wojny, bitwy

  • Opanowanie polis greckich w Azji Mniejszej przez Persów;
  • 492 r. p.n.e. - wyprawa perska na Grecję;
  • 490 r. p.n.e. - bitwa pod Maratonem, zwycięstwo Greków pod wodzą Miltiadesa;
  • 480 r. p.n.e. - ponowne uderzenie Persów, zwyciężyli ze Spartanami w bitwie pod Termopilami, którzy jako jedyni nie splamili się ucieczką z placu boju (Spartanami dowodził Leonidas I), zajęcie części Grecji, zburzenie Aten. W tym samym roku rozegrała się morska bitwa pod Salaminą wygrana przez polis greckie;
  • 479 r. p.n.e. - zwycięstwo Greków pod Platejami i wyparcie Persów z Hellady;
  • od lat sześćdziesiątych V w. p.n.e. trwało usuwanie niedobitków perskich z Grecji, w 467 r. p.n.e. Ateńczyk Kimon rozbił flotę perską u wybrzeży Azji Mniejszej (ujście rzeki Eurymedon), a w 449 r. p.n.e. odniósł zwycięstwo na Cyprze;
  • na mocy kończącego wojnę pokoju w Suzie (stolicy Persji) w 448 r.p.n.e. Persja zrzekła się dążeń do panowania nad Morzem Egejskim i uznała niezależność polis greckich w Azji Mniejszej.