FANDOMWojna polsko-krzyżacka 1409-1411 (wielka wojna z Zakonem Krzyżackim) – wojna stoczona przez Koronę Królestwa Polskiego z Zakonem krzyżackim.

Przebieg wojny

 • W 1409 roku na Żmudzi odstąpionej Krzyżakom przez Witolda pięć lat wcześniej, który zajęty był podbojami na Rusi wybuchło antykrzyżackie powstanie miejscowej ludności. Przy pomocy Litwinów Żmudzianom udało się wyprzeć zakonników ze swoich ziem. 6 sierpnia wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, Ulrich von Jungingen wysłał Władysławowi Jagielle wypowiedzenie wojny.
 • Kilka dni później Krzyżacy najechali na polskie pogranicze. Polacy nie byli przygotowani na odparcie niespodziewanego ataku, więc Jagiełło zgodził się na pokój do 24 czerwca 1410 roku.
 • W tym czasie władcy szukali sojuszników. Krzyżacy liczyli na pomoc Luksemburgów: króla Czech Wacława IV oraz jego brata, króla Węgier, Zygmunta Luksemburskiego. Ten ostatni zobowiązał się napaść Polskę od południa. Władysław Jagiełło podpisał traktaty pokojowe z Wielkim Księciem Moskiewskim oraz Dżalal ad-Dinem, które zapewniły spokój na granicach. Za Władysławem opowiedzieli się także książęta mazowieccy.
 • W grudniu 1409 roku w Brześciu nad Bugiem podczas narady wojennej Władysława i Witolda zdecydowano, że siły polsko-litewskie zaatakują pierwsze, a celem będzie Malbork. Wojownicy z Polski, Litwy i Rusi mieli przystąpił od ataku z Mazowsza. Władysław werbował także najemników z Czech, Moraw, Miśni, a nawet Szwajcarii. Na wieść o wojnie wiele rycerzy, którzy służyli u Zygmunta Luksemburskiego wróciło do kraju. Wśród nich był najsławniejszy polski rycerz, Zawisza Czarny z Garbowa.
 • 24 czerwca 1410 roku polski oddział spalił kilka wsi w okolicach Torunia. Łunę pożaru doskonale było widać na zamku toruńskim, gdzie akurat wieczerze jadła starszyzna i sam wielki mistrz.
 • Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem

  Bitwa pod Grunwaldem, Jan Matejko

  9 lipca 1410 roku wojsko polskie przeszło przez granicę krzyżacką. Z Bogurodzicą na ustach rycerze z Polski, Litwy, Rusi, Mołdawii, Mazowsza i najemnicy przesuwali się ku Malborkowi. Jungingen, który początkowo myśłał, że celem jest Pomorze Gdańskie rozszyfrował plan Jagiełły i ruszył na wschód, aby przeciąć drogę armii polskiej.
 • 15 lipca 1410 roku rozegrała się największa bitwa polskiego rycerska, jedna z największych średniowiecznej Europy - Bitwa pod Grunwaldem. Siły Władysława Jagiełły odniosły słynne zwycięstwo, a potęga zakonu została rozbita. 
 • 1 lutego 1411 roku podpisano I pokój toruński, który kończył wojnę.