FANDOM


55px-Star.png Ta strona została uznana za wzorowy artykuł.
Oznacza to, że został dopracowany w każdym szczególe i stanowi jedną z najlepszych stron na tej wiki. Dziękujemy użytkownikowi Martinuss za trud włożony w napisane tego artykułu.


Witold Pilecki (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 w Warszawie) − rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierz Armii Krajowej. Swego czasu był również więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Został skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Choć zapamiętany jako rotmistrz, w 2013 pośmiertnie został awansowany do stopnia pułkownika.

Młodość

Pilecki studia

Pilecki w młodości.

Rodzina Pileckich pochodzi z północnej Rosji. Zostali tam wysiedleni przez rosyjski rząd za udział w powstaniu styczniowym. Sama rodzina wiele miała wspólnego z Rosjanami już wcześniej. Przykładowo dziadek Józef Pilecki przebywał na zesłaniu na Syberii siedem lat, mimo że pochodził z rodziny szlacheckiej. Ojciec Julian Pilecki skończył studia w Petersburgu i został leśnikiem. Kiedy ożenił się z Ludwiką Osiecimską, na stałe osiedlili się w Ołońcu. Mieli pięcioro dzieci: Marię, Józefa, Witolda, Wandę i Jerzego.

W 1910 Ludwika Pilecka wraz z dziećmi przeprowadziła się do Wilna, a ojciec, aby utrzymać rodzinę, zmuszony był pozostać w Ołońcu. Młody Witek uczęszczał wtedy do szkoły handlowej. Już w 1914 był członkiem harcerstwa, które to było ostro zakazane w ówczesnej Rosji. W 1921 zdał maturę.

Wojna z bolszewikami

Witold Pilecki 1

Pilecki jako żołnierz WP.

Od 1918 Witold Pilecki służył w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie z bolszewikami. Był kawalerzystą w obronie Grodna. Dwa lata później zapisał się do 211 pułku ułanów i tam właśnie walczył w bitwie warszawskiej oraz w bitwie w Puszczy Rudnickiej. Brał też udział w wyzwoleniu Wilna. Dzięki tym zasługom został uhonorowany dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Litwy Środkowej.

Studia

Pilecki ślub

Zdjęcie ślubne Pileckiego.

Pilecki rodz

Witold Pilecki z żoną i dzieckiem.

Rodzina Pileckiego

Rodzina rotmistrza.

Po wojnie, w 1922 zaczął studiować na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Rolnym. Jednocześnie jednak zapisał się na studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie na Wydziale Sztuk Pięknych. Naukę tę jednak przerwał dość szybko. Zdążył on jednak odznaczyć się pod względem talentu, ponieważ w kościele w Krupie do dziś wiszą dwa jego obrazy.

Mniej więcej w tym samym czasie państwo Pileccy otrzymali posiadłość nieopodal Lidy – Sukurcze, które zostało zniszczone podczas II wojny światowej. Witold ożenił się z Marią Ostrowską, z którą miał dwójkę dzieci: Andrzeja (1932) i Zofię (1933). Zaraz przed wybuchem wojny Pilecki został podporucznikiem rezerwy ze starszeństwem z 1 lipca 1925 i 300 lokatą.

II wojna światowa

Na kilka tygodni przed wojną Pilecki został ponownie zmobilizowany. Podczas kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19. Dywizji Piechoty Armii Prusy, a następnie w 41. Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. Dzięki jego talentowi, ułani zniszczyli siedem niemieckich czołgów, a także trzy samoloty. Resztkami sił jego oddział walczył jako jednostka partyzancka. Rozwiązanie plutonu nastąpiło 17 października 1939, po czym Witold stał się konspirantem.

Konspiracja

Witold Pilecki, po kampanii wrześniowej przeniósł się do Warszawy, gdzie stał się jednym z organizatorów Tajnej Armii Polskiej, utworzonej 9 listopada 1939 pod dowództwem majora Jana Włodarkiewicza. Był tam inspektorem głównym i szefem sztabu. Pilecki stał się zwolennikiem wcielenia Tajnej Armii Polskiej do Związku Walki Zbrojnej, co też nastąpiło na przełomie 1941 i 1942.

Obóz w Oświęcimiu

Pilecki Auschwitz

Zdjęcia z Auschwitz.

Witold opracował plan przedostania się do niemieckiego obozu koncentracyjnego w 1940. Przedstawił go swoim przełożonym, a jego motywacją było zebranie informacji wywiadowczych na temat tego jak funkcjonuje obóz i jakie są możliwości utworzenia ruchu oporu. W tamtym okresie polscy konspiranci nic na ten temat nie wiedzieli. Pilecki więc podszył się pod polskiego żołnierza, wymyślił nowy życiorys i zmienił nazwisko na Tomasz Serafiński. Stało się to powodem dla Gestapo, aby go zesłać. 19 września 1940 znalazł się w środku łapanki przy alei Wojska Polskiego 40. Trzy dni później Pilecki przebywał już w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Otrzymał numer obozowy 4859 i od razu stał się głównym organizatorem konspiracji w tymże obozie. Wkrótce zaczął współpracować z innymi więźniami.

Będąc w obozie Pilecki pisał raporty dotyczące zbrodni. Przesyłał je regularnie do dowództwa w Warszawie. Informacje były też przesyłane na Zachód oraz do kwatery Armii Krajowej, do której to trafiały dzięki uciekinierom obozowym. Pobyt w Auschwitz przyczynił się do awansu wojskowego Witolda. Będąc jeszcze więźniem, Pilecki został awansowany do stopnia porucznika przez generała Stefana Grota-Roweckiego.

Związek Organizacji Wojskowej

Podczas pobytu w Oświęcimiu Pilecki stworzył Związek Organizacji Wojskowej. Jej celami było:

 • podtrzymywanie na duchu kolegów;
 • przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz obozu;
 • potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej rozdzielanie;
 • przekazywanie wiadomości poza druty KL Auschwitz;
 • przygotowanie własnych oddziałów do opanowania obozu podczas ew. zaatakowania go z zewnątrz przez oddziały partyzanckie, z równoczesnym zrzutem broni i siły żywej (desant).

ZOW działał w systemie „piątek”. Pierwsze „piątki” to najważniejsze ogniwo ZOW-u. Byli to tylko ci więźniowie, którym Pilecki bezgranicznie ufał. Wbrew nazwie, często było to więcej członków, niż pięciu. Sam Pilecki wypowiada się o nich w ten sposób: Każda z tych "piątek" nie wiedziała nic o "piątkach" innych i sądząc, że jest jedynym szczytem Organizacji, rozwijała się samodzielnie, rozgałęziając się tak daleko, jak ją sumą energii i zdolności jej członków plus zdolności kolegów stojących na szczeblach niższych, a przez "piątkę" stale dobudowywanych, naprzód wypychały. Pod koniec 1942 ten system został wyeliminowany. Zamiast tego zorganizowano bataliony, kompanie i plutony, tak jak w wojsku.

Ucieczka z obozu

Witold Pilecki wraz z dwoma współwięźniami (Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim) uciekł z obozu w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943. Byli więźniowie szli wzdłuż torów kolejowych do rzeki Soły, a następnie do Wisły. Tam znaleźli łódkę, którą przepłynęli rzekę. Poznali też księdza, od którego dostali posiłek oraz przewodnika. Dotarli do Bochni przez Tyniec, okolice Wieliczki i Puszczę Niepołomicką. Tam też się ukrywali u rodziny Oborów. Gdy ruszyli dalej, dostali się do Nowego Wiśnicza i tam też Witold znalazł prawdziwego Tomasza Serafińskiego, który to skontaktował go z oddziałami Armii Krajowej. Przedstawił im wtedy projekt ataku na obóz. Plan ten jednak nie został zaakceptowany, ponieważ uznano go za nierealny, ponieważ samych SS-manów było około siedem tysięcy. 11 listopada 1943 Pileckiego awansowano na rotmistrza.

Okres powojenny

W 1945 Pilecki zorganizował siatkę wywiadowczą i zaczął zbierać informacje o sytuacji w Polsce, o żołnierzach Armii Krajowej a także drugiego Korpusu. Byli oni bowiem więźniami w obozach NKWD i deportowano ich na Syberię. Znalazł również trzy magazyny broni. Pilecki był też członkiem wywiadu w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Generał Władysław Anders nakazał mu opuścić Polskę, jednak sam Pilecki na ten rozkaz nie zareagował. Groziło mu aresztowanie. Rotmistrz zastanawiał się nad skorzystaniem z amnestii w 1947, jednak finalnie stwierdził, że nie będzie się ujawniać.

Proces

Proces Pileckiego 1948-2jpg

Pilecki przed sądem władzy ludowej.

Proces Pileckiego 1948

Grupa Pileckiego w sądzie.

8 maja 1947 Pilecki został aresztowany. Rotmistrz był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W procesie sądowym oskarżono go o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczpospolitej Polski na emigracji.

3 marca 1948 zaczął się proces tak zwanej grupy Witolda. Pilecki został oskarżony o:

 • nielegalne przekroczenie granicy;
 • posługiwanie się fałszywymi dokumentami;
 • brak rejestracji w Rejonowej Komendzie Uzupełnień;
 • nielegalne posiadanie broni palnej;
 • prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz Andersa;
 • przygotowywanie zamachu na grupę dygnitarzy MBP.

Wyrok

Pilecki Warszawa

Pomnik rotmistrza w Warszawie.

15 maja 1948 rotmistrz Pilecki został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu na Mokotowie poprzez strzał w tył głowy. Rotmistrz pozostawił żonę i dzieci. Do dziś nie wiadomo gdzie został pochowany. Grabarze UB najprawdopodobniej zakopali ciało na wysypisku śmieci. Wszystkie informacje na temat Pileckiego i jego rodziny były podczas PRL-u ocenzurowane. Warto dodać, że zaraz przed wyrokiem, Witold powiedział żonie, że UB jest gorsze niż SS w Auschwitz.

Uniewinnienie i upamiętnienie

Witold pilecki pomnik park jordana krakow

Popiersie Pileckiego w Krakowie.

W 1990 prokuratorzy z Naczelnej Izby Prokuratury Wojskowej postanowili podjąć rewizję procesu rotmistrza Pileckiego. Tadeusz Płużański wywalczył anulowanie wyroków. Unieważnienie to nastąpiło 1 października 1990. W 1995 Pilecki został po śmiertelnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a 30 lipca 2006 prezydent Lech Kaczyński odznaczył rotmistrza Orderem Orła Białego. 28 maja 2009 Rada miasta stołecznego Warszawy nadała rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela polskiej stolicy w upamiętnieniu jego zasług dla Ojczyzny. Rotmistrz Pilecki jest też patronem wielu instytucji i szkół.

Źródła