FANDOM


Witold (właść. Vytautas, ur. ok. 1352, zm. 27 października 1430 w Trokach) – wielki książę litewski od 1401 r., syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława II Jagiełły.

Biografia

Witold pozostawał w konflikcie z Władysławem, Litwą i Polską, spiskował nawet przeciwko niemu z Krzyżakami. W 1386 roku przyjął chrzest, ale w obrządku wschodnim, otrzymał na nim imię Aleksander.

W 1392 roku w Ostrowie doszło do ugody między Witoldem a Władysławem po wcześniejszych wojnach domowych o władzę. Witold został namiestnikiem króla na Litwie i złożył przysięgę wierności. W 1398 roku musiał oddał Krzyżakom Żmudź. Wtedy chciał kontynuować ekspansje na wschód, na ziemię ruskie. Panowała wtedy nad nimi Złota Orda. 13 sierpnia 1399 roku doszło do bitwy nad Worsklą, zakończonej porażką polsko-litewskiej armii Witolda. Na szczęście Tatarzy nie wyprowadzili wyprawy odwetowej. W 1401 roku Witold został wielkim księciem litewskim, tytuł ten został potwierdzony w 1413 r. na unii w Horodle. W 1408 roku Witold zawarł pokój z Moskwą po trzech wyprawach przeciwko niej w latach 1406-1408.

Między 1409 a 1411 rokiem toczyła się wielka wojna polsko-krzyżacka. Witold stanął na czele prawego skrzydła rycerzy w zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem na czele wojsk litewsko-ruskich i posiłków tatarskich.

W 1422 roku zgodził się objąć oferowany przez Husytów tron czeski. Witold prawie zostałby królem, ale polscy dyplomaci w 1423 r. zawarli ugodę z Zygmuntem Luksemburskim. W 1422 r. podpisano pokój mełneński, Litwa odzyskała na stałe Żmudź, zaczęły się tam protesty antyunijne. W 1429 Witold myślał nawet o koronacji (za namowami Zygmunta). Nie doszło do niej z powodu niezgody szlachty polskiej i części litewskiej obawiających się końca unii. 

Źródła

  • Encyklopedia Historia, wydawnictwo Greg, praca zbiorowa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.