FANDOM


Wilhelm von Urenbach – wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego wybrany w 1253 przez przez stronnictwo propapieskie przeciwko Poppie von Osternie.

Biografia

Współpraca Zakonu z Fryderykiem II i jego następcami doprowadziła do konfliktu z papiestwem. Günther von Wüllersleben i Heinrich von Hohenlohe byli sprzymierzeńcami stronnictwa Gibelinów i obozu cesarskiego w Niemczech. Napięta sytuacja groziła rozpadem i ekskomuniką Zakonu przez papieża i wielu krzyżaków zwróciło się przeciwko Fryderykowi II. Konflikt wewnętrzny wyraźnie było widać w 1252 podczas posiedzenia Zakonu, które miało wybrać nowego mistrza. Większośc popierało Poppo von Osternę, zaś przeciwnicy popierali Wilhelma. Rezydował w Wenecji. Do dziś niewiele o nim wiadomo z wyjątkiem jednego dokumentu, umowy granicznej wydanej w 1253 przez biskupa Heinricha von Luxemburg. W 1256 zrzekł się roszczeń. Na nowego mistrza wybrano Anno von Sangerhausen.