FANDOM


Wielki mistrz – tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich (np. w zakone templariuszy), naczelnikowi niektórych organizacji religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów (np. Order Krzyża Ziemi Maryjnej). Wielki mistrz posiada szerokie kompetencje w sprawach dotyczących zakonu lub bractwa jako całości. Stanowisko wielkiego mistrza było obsadzane w drodze wyboru spośród członków danej organizacji.

W przypadku zakonów posiadających ogromne obszary ziemskie wielki mistrz stawał się udzielnym władcą tych terenów i, choć zazwyczaj podlegał zwierzchnictwu papieża, w hierarchii społecznej był stawiany na równi ze świeckimi władcami. Wielki mistrz podlegał kontroli tzw. kapituły generalnej, której kompetencje były różne - od doradczych po ustawodawcze (w ramach reguły zakonnej zatwierdzanej przez papiestwo). Niektóre zakony stawiały pewne wymagania osobom ubiegającym się na stanowisko wielkiego mistrza, np. w przypadku joannitów kandydat musiał być urodzony legalnie ze szlachetnych rodziców.

Wielcy mistrzowie wybranych zakonówEdytuj

ŹródłaEdytuj

Pojęcia

Pojęcia związane z arystokracją i monarchią ChanatKaganatKsięstwoKrólestwoCesarstwoCarstwoSeniorKsiążęArcyksiążęKrólCesarzWielki mistrzDoża WenecjiDoża GenuiDożaFaraonMarkizPrincess RoyalUnia personalnaUnia realnaWasalCarKsiężnaKrólowaCesarzowaCarycaSzachinszachMonarchia patrymonialnaHołd lenny
Pojęcia związane z religią PapieżReligiaŚwiętyBiskupKardynałMęczennikInnowiercaEkskomunika
Pojęcia związane z nauką ArcheologiaHistoriaMitologiaLegendaAntropologiaHistoriografia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki