FANDOM


Coat of arms Holy See

Herb Stolicy Apostolskiej

Watykan (wł. Vaticano, łac. Vaticanae) − siedziba najwyższych władz Kościoła rzymskokatolickiego i rezydencją głowy państwa - papieża. Watykan stał się oficjalną siedzibą Stolicy Apostolskiej 17 stycznia 1377 roku.

Stolica Apostolska (łac. Sedes Apostolica, wł. Sede Apostolica) to siedziba papieża, także papiestwo, czyli władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi (urzędy kurialne), stanowiąca podmiot prawa międzynarodowego. Obecnie mieści się w Watykanie, z którym połączona jest unią personalną i funkcyjną. Posiada własny korpus dyplomatyczny. Stolica Apostolska sprawuje nad Państwem Watykańskim nieograniczoną własność oraz wyłączną i absolutną władzę, a także jurysdykcję.

Nazwa Stolica Apostolska ma związek z przekazami Pisma Świętego na temat pobytu i działalności w Rzymie św. Pawła, a w przypadku św. Piotra z tradycją rzymskokatolicką.

Historyczne nazwy Watykanu

Źródła