FANDOM


Władysław I Herman – książę Polski w latach 1079-1102, syn Kazimierza I Odnowiciela oraz Dobroniegi Marii. Był zupełnym przeciwieństwem swojego starszego brata Bolesława Śmiałego. Można powiedzieć, że oba bracia popadali w skrajność – Bolesław zbyt wojowniczy, a Władysław zbyt spokojny.

Kalendarium życia

 • Władysław I Herman by Aleksander Lesser

  Rysunek Aleksandra Lessera

  ok. 1042/44 - narodziny
 • nie wiadomo co Władysław robił w czasie przed wstąpieniem na tron, niektórzy historycy sądzą, że otrzymał Mazowsze albo jako namiestnik albo jako niezależny książę. Przed przystąpieniem do władzy ożenił się z miłości prawdopodobnie z Przecławą z rodu Prawdziców.
 • 1079 - po wygnaniu brata Władysława, Bolesława II Śmiałego Herman objął tron, nie koronował się jednak na króla, uznał prawa czeskie do Śląska, zaczął płacić z niego trybut, dodatkowo wszedł w porozumienie z obozem cesarskim. Władysław Herman był w rzeczywistości marionetką możnowładcy Sieciecha.
 • 1082 - ślub z Judytą Przemyślidką
 • 1086 - przyjście na świat pierworodnego syna Władysława - Bolesława III Krzywoustego, śmierć pierwszej żony
 • 1089 - ślub z Judytą Marią.
 • 1089 - otrucie syna Śmiałego, Mieszka, które mogło być uknute przez Władysława w celu zatrzymania władzy
 • 1090 - z inicjatywy Sieciecha wyprawa zbrojna Władysława na Pomorze Gdańskie, nie udała się
 • 1093 - bunt możnych; Sieciech obsadzał wszystkie ważne stanowiska swoimi krewnymi lub biedakami, którzy z wdzięczności mu służyli, według pogłosek chciał przejąć książęcą władzę w państwie, nie podobało się to innym możnym. W 1093 roku dzięki czeskiemu Brzetysławowi II wykradli Zbigniewa z saskiego klasztoru, do buntu dołączył się także ślaski namiestnik Magnus. Władysław i Sieciech zebrali wojska przeciw możnym, do wojny jednak nie doszło, ponieważ siły księcia i wojewody nie chciały walczyć ze
  Walery Eljasz-Radzikowski, Władysław Herman
  swoimi. Ponadto zagraniczni władcy jak Czesi i Węgrzy, który na początku przybyli walczyć za Sieciecha zwrócili się przeciwko niemu
 • 1096 - Zbigniew uciekł ze Śląska do Kruszwicy, gdzie doszło do bitwy między obrońcami Zbigniewa a siłami Władysława i Sieciecha. Mimo, że Zbigniew dostał wspracie Pomorzan to bitwę przegrał i został uwięziony przez Sieciecha.
 • 1097 - z okazji konsekracji katedry gnieźnieńskiej Zbigniewa wypuszczono, a Władysław uznał go pełnoprawnym synem. Wyprawił także jego i Bolesława na wyprawę na Pomorzan. Bracia jednak zawrócili, a przestraszony tym Herman wydzielił im dzielnicę - Zbigniew dostał Wielkopolskę, a Bolesław Śląsk. Najprawdopodobniej to wydarzenie wywołali możni wykorzystując do tego książęta.
 • 1101 - Bolesław dostał informację o rzekomym
  Kosciol sw Idziego w Inowlodzu

  Kościół św. Idziego w Inowłodziu ufundowany przez Władysława Hermana

  niebezpieczeństwie ze strony Sieciecha. Razem z bratem ruszył na ojca i wojewodę. Rozlewu krwi jednak nie było, Władysław przeszedł na stronę synów, a Sieciech uciekł do pobliskiego Sieciechowa po drugiej stronie Wisły. Wtedy stała się rzecz dziwna, Władysław nocą przepłynął rzekę i połączył się z Sieciechem. Na to Bolesław i Zbigniew poczęli zdobywać zbrojnie cały kraj. Bolesław opanował Małopolskę, a Zbigniew miał Mazowsze, ale nie udało mu się z Płockiem. W grodzie już czekał Władysław Herman, który w końcu, aby zapobiec wojnie domowej zgodził się wygnać Sieciecha. Przez ostatni rok życia rządził samodzielnie.
 • 4 czerwca 1102 - śmierć Władysława Hermana.

Dzieci

z pierwszego małżeństwa

z Judytą Przemyślidką

z Judytą Marią

 • NN (1089/90 - ?) - żona nieznanego księcia ruskiego
 • Agnieszka (1090/91 - 1125) - opatka
 • NN (1091/92 - ?) - żona nieznanego polskiego możnowładcy

Źródła

 • Władysław Herman, kolekcja Władcy Polski, Hachette 2009