FANDOM


Władysław IV Waza (ur. 9 czerwca 1595 w Łobzowie, zm. 20 maja 1648 w Mereczu) – król Polski, car Rosji i dziedziczny król Szwecji.

Młodość

Władysław IV urodził się 9 czerwca 1595 roku w pałacu królewskim w Łobozowie jako pierwszy syn Zygmunta III i Anny Habsburżanki. W 1611 został upoważniony do zasiadania na sejmach. Cieszył się sympatią szlachty i popularnością. Pisano o nim dużo wierszy. Władysław był bardzo dobrze wykształcony. Władał czterema językami i robił postępy w naukach humanistycznych. Świetnie jeździł konno. Cieszył się wielka miłością Polaków.

Starania o władzę w Rosji

W 1610 roku bojarowie oddali władzę Władysławowi. Warunkiem rosyjskich bojarów do objęcia rządów było przyjęcie przez polskiego królewicza prawosławia. Na ten warunek nie zgadzał się jego ojciec Zygmunt III Waza. Jego decyzja zaprzepaściła szansę na zdobycie korony carskiej. Na prośbę rosyjskich posłów wyruszył na wyprawę, której celem była koronacja w Moskwie. Jednak podczas wyprawy skapitulowała polska załoga Kremla i wojska musiały zawrócić. W 1617 roku Władysław podjął kolejną próbę opanowania tronu, która zakończyła się klęską.

Podróż po Europie

W 1624 roku wyjechał na zachód Europy. Zwiedził Niemcy, Brabancję, Niderlandy i Włochy, a następnie udał się do Rzymu, do papieża. Papież Urban VIII przyjął go uroczyście i przypasał mu miecz i kapelusz. W czasie pobytu w Niderlandach pozował do obrazów Petera Paula Rubensa. We Włoszech poznał operę, którą po powrocie wprowadził w Rzeczpospolitej.

Elekcja na króla Polski

Po śmierci Zygmunta III Wazy zwołano wolną elekcję 27 września 1632 roku. Elekcja przebiegała bardzo spokojnie, ponieważ po za nim nie było innych poważnych konkurentów. Sejm elekcyjny zakończył się 8 listopada 1632 roku. Koronacja odbyła się 6 lutego w Katedrze Wawelskiej. Władysława IV Wazy koronował arcybiskup gnieźnieński Jan Wężyk.