FANDOM


Postać
Władysław II Jagiełło

Jogaila (Władysław II)
Król Władysław II Jagiełło
Dane
Imię i nazwisko Władysław II Jagiełło
Data i miejsce urodzenia ok. 1362
Data i miejsce śmierci 1 czerwca 1434
Dynastia Jagiellonowie
Tytuły Wielki książę litewski
król Polski
Rodzina Olgierd
Julianna
Potomstwo Elżbieta Bonifacja
Jadwiga Jagiellonka
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz
Kazimierz IV Jagiellończyk
Urzędy piastowane
Urząd
Urząd wielki książę litewski
Okres panowania 1377-1381
Poprzednik Olgierd
Następca Kiejstut
Urząd
Urząd wielki książę litewski
Okres panowania 1382-1401
Poprzednik Kiejstut
Następca Witold
Urząd
Urząd Król Polski
Okres panowania 1386-1434
Poprzednik Jadwiga Andegaweńska
Następca Władysław III Warneńczyk

Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski od 1377 do 1401 z przerwą w latach 1381-1382, król Polski od 1386 do 1434, syn Olgierda i Julianny twerskiej, miał czternaście biologicznych braci i sióstr. W historii Polski Władysław Jagiełło kojarzony jest jako jeden z największych władców, został umieszczony na banknocie 100-złotowym. Znany jest ze zwycięstwa nad Krzyżakami w roku 1410 pod Grunwaldem

Kalendarium życia Edytuj

 • ok. 1362 w pogańskiej rodzinie przychodzi na świat Władysław Jagiełło
 • 1377 - początek władzy wielkoksiężnej na Litwie
 • 1382 - uwięzienie przez Jagiełłę jego stryja Kiejstuta, z którym wcześniej popadł w konflikt.
 • 1383 - na czele opozycji stanął syn Kiejstuta, Witold, który podpisuje sojusz z Krzyżakami, Witold został spacyfikowany za cenę oddania mu Grodzieńszczyzny i Podlasia.
 • 1385 - Umowa w Krewie, podczas której ustalono warunku zawarcia traktatu między Polską a Litwą i małżeństwa Jagiełły z polską królową Jadwigą Andegaweńską.
 • 1386
  • 12 lutego - przybycie Jagiełły do Krakowa
  • 15 lutego - przyjęcie chrztu w obrządku zachodnim; dostał na nim chrześcijańskie imię Władysław
  • 18 lutego - małżeństwo z Jadwigą
  • 4 marca - koronacja na króla Polski
  • rozpoczęcie akcji chrystianizacyjnej w Wielkim Księstwie Litewskim
   Jagiełło 2

   Władysław Jagiełło, malował Marcello Bacciarelli

  • ponieważ sam król nie mógł władać samodzielnie dwoma państwami na raz ustanowił namiestnika rządzącego na Litwie, byli to możnowładcy polscy, a od 1387 roku brat Władysława, Skirgiełło.
 • 1387 - opanowanie Rusi Halicko-Wołyńskiej będącej obiektem sporów między Polską a Węgrami, na czele wyprawy stanęła Jadwiga; hołd lenny od hospodara mołdawskiego, Piotra I
 • 1399 - hołd lenny od księcia Lingwena, władcy Nowogrodu Wielkiego
 • 1392 - aby zażegnać spór z Witoldem Władysław mianował go namiestnikiem Litwy, a on złożył hołd polskiej parze królewskiej
 • 1395 - sojusz zawarty w Sandomierzu z książętami pomorskimi
 • 1399 - Bitwa nad Worsklą, czyli porażka wojsk litewskich i posiłków polskich z Tatarami; Witold porzucił plany o ustanowieniu Litwy lokalnym mocarstwem
 • 1401 - oficjalne uznanie władzy Władysława i Jadwigi przez Witolda
 • 1404 - hołd lenny od hospodara Aleksandra Dobrego zawarty w Kamieńcu Podolskim.
 • 1409 - oficjalne wypowiedzenie wojny Władysławowi przez wielkiego księcia litewskiego, Ulricha von Jungingena. Powodem tego czynu było antykrzyżackie powstanie na Żmudzi.
 • 14 lipca 1410 - Bitwa pod Grunwaldem, która zakończyła się zwycięstwem Polaków i posiłków litewskich oraz ruskich, dzisiaj znana jako wielki triumf polskiego rycerstwa. Chociaż bitwa nie zniszczyła zakonu to poważnie uszkodziła jego reputacje
 • 1 lutego 1411 - I pokój toruński, na którego mocy Polska odzyskuje ziemię dobrzyńską, Litwa Żmudź, a Krzyżacy mają zapłacić Polsce wielką kontrybucję wojenną
 • 1412 - umowy między Władysławem Jagiełło a królem węgierskim, Zygmuntem Luksemburskim - Pokój w Lubowli, który potwierdzał m.in. to, że Mołdawia zostanie lennej Polski.
 • 1413 - podpisanie polsko-litewskiej unii w Horodle.
  Jagiełło sarcophagus figure

  Sarkofag Jagiełły w Katedrze Wawelskiej w Krakowie

 • 1414 - wojna głodowa
 • 1420 - arbitraż Zygmunta Luksemburskiego w sprawy polsko-krzyżackie; jednak po niekorzystnym dla Polski wyroku Władysław odwołał się do Stolicy Apostolskiej, a stosunki między władcami pogorszyły się. Zygmunt jednak zaangażowany był w walki o tron czeski, którego domagał się także m.in. Witold.
 • 1422 - wojna golubska
 • 31 października 1424 roku - narodziny pierworodnego syna Jagiełły, późniejszego króla, Władysława.
 • 1432 - unia grodzieńska
 • 1 czerwca 1434 - śmierć Władysława


Panowanie Władysława Jagiełły w Polsce 1386-1434

Wojny i pokoje Wojna polsko-krzyżacka 1409-1411 (Bitwa pod GrunwaldemBitwa pod Koronowem) • Wojna głodowaWojna golubskaPokój mełneńskiPokój w Brześciu Kujawskim
Unie Unia w KrewieUnia wileńsko-radomskaUnia w HorodleUnia grodzieńska
Przywileje szlacheckie Przywilej piotrkowskiprzywilej czerwińskistatut warckiPrzywilej jedlneńsko-krakowski
Traktaty I pokój toruńskiPokój w LubowliZastaw spiski

Władcy Polski

Książęta Polan LechSamon??? • Lestek ILestek IILestek IIIPopiel IPopiel IIPiastSiemowitLestekSiemomysł
Rozbicie dzielnicowe Władysław II WygnaniecBolesław IV KędzierzawyMieszko III StaryKazimierz II SprawiedliwyMieszko III StaryKazimierz II SprawiedliwyLeszek BiałyMieszko III StaryWładysław III LaskonogiLeszek BiałyMieszko I PlątonogiLeszek Biały
Pierwsi Piastowie Mieszko IBolesław I ChrobryMieszko II LambertBezprymOttoDytrykBolesław ZapomnianyKazimierz I OdnowicielBolesław II SzczodryWładysław I HermanZbigniewBolesław III Krzywousty
Rozbicie dzielnicowe Władysław II WygnaniecBolesław IV KędzierzawyMieszko III StaryKazimierz II SprawiedliwyMieszko III StaryKazimierz II SprawiedliwyLeszek BiałyMieszko III StaryWładysław III LaskonogiLeszek BiałyMieszko I PlątonogiLeszek Biały
Piastowie Przemysł II
Przemyślidzi Wacław IIWacław III
Piastowie Władysław I ŁokietekKazimierz III Wielki
Andegawenowie Ludwik WęgierskiJadwiga Andegaweńska
Jagiellonowie Władysław II JagiełłoWładysław III WarneńczykKazimierz IV JagiellończykJan I OlbrachtAleksander JagiellończykZygmunt I StaryZygmunt II August
Królowie elekcyjni Henryk WalezyAnna JagiellonkaStefan BatoryZygmunt III WazaWładysław IV WazaJan II Kazimierz WazaMichał Korybut WiśniowieckiJan III SobieskiAugust II MocnyStanisław LeszczyńskiAugust IIIStanisław August Poniatowski
Księstwo Warszawskie Fryderyk August I
Królestwo Kongresowe Aleksander I RomanowMikołaj I Romanow

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.