FANDOM


Władysław III Laskonogi (ur. 1161/1166, zm. 3 listopada 1231) – książę wielkopolski i krakowski, syn Mieszka III Starego i Eudoksji.

Kalendarium

 • 1161/66 - narodziny
 • 1177 - ucieczka z Wielkopolski ze względu na bunt przeciwko Mieszku Staremu, Kazimierz II Sprawiedliwy objął tron krakowski, a Odon, syn Mieszka Wielkopolskę. Schronili się u księcia raciborskiego, Mieszka Plątonogiego
 • 1181 - powrót do dzielnicy; objęcie na powrót władzy w Poznaniu przez Mieszka
 • 1194 - po śmierci Odona, książę objął władzę nad dzielnicą leżącą w południowej Wielkopolsce; dostał także obowiązek opieki nad Władysławem Odonicem i jego siostrą, Ryksą, czyli dziećmi Odona.
 • 1195 - śmierć brata Bolesława, który zginął w bitwie nad Mozgawą.
 • 1202 - śmierć ojca, Mieszka i realizacja planów o tron krakowski
 • 1202 - 1206 - lata, kiedy Władysław zasiadał na tronie w Krakowie. Możni nie ufali Goworkowi, wojewodzie sandomierskiemu, za którym murem stał Leszek Biały, następca tronu, powołali więc na tron Władysława popieranego głównie przez Mikołaja Gryfitę. Jednak po jego śmierci w 1206 roku, Leszek wkroczył do Krakowa i zajął miejsce Władysława, dodatkowo Odonic w Wielkopolsce zaczął się buntować. Leszek i Władysław są jednak przykładami na to, że w średniowieczu czasami zdarzały się elekcje.
 • 1205 - układ z Henrykiem I Brodatym na mocy, którego Władysław oddaje Henrykowi ziemię kaliską w zamian za ziemię lubuską. Miało to znaczenie w sytuacji, kiedy rosły spływy duńskie. W tym samym roku Władysław spotkał się z Waldemarem II Zwycięskim, królem duńskim, zapewne ustalali zasięg wpływów. Dalsze plany względem Pomorza uniemożliwił Władysławowi bunt Władysława Odonica i wojna domowa z nim.
 • 1206 - koniec rządów w Krakowie i nałożenie na Laskonogiego ekskomuniki za poparcie Odonica w sporze z Henrykiem Kietliczem.
 • 1208 - przeprowadzane przy mediacji Henryka Brodatego rozmowy, które doprowadziły do pojednania
 • 1211 - bliżej nam nieznana druga ekskomunika dla Laskonogiego, wtedy wykluczony został także kanclerz książęcy Wincenty
 • 1217 - zjazd w Dankowie
 • 1227 - Zjazd w Gąsawie, który zorganizowany został właśnie w sprawie mediacji wojny domowej między Władysławem Laskonogim a Odonicem, tragiczne zamordowanie Leszka Białego, kolejna walka o tron krakowski, po dostaniu się do niewoli Odonica wojna niespodziewanie przybrała korzystny obrót dla Laskonogiego.
 • 1228
  • maj zjazd w Cieni, w którym Władysław wystawił przywilej podatkowy oraz zapewnił Kościołowi wszelkie dotychczasowe wolności.
  • 5 maj - wiec w Wiślicy, w którym możni przyjęli Laskonogiego jako nowego księcia krakowskiego. Entuzjazm został jednak szybko zgaszony, bo Władysław Odonic uciekł z niewoli i rozpoczął przygotowania do nowego, ostatniego jak się okazało buntu.
 • 1229 - przez brak talentu militarnego, Władysław musiał uciekać, dodatkowo do na Kraków napadł Konrad I mazowiecki.
 • 3 listopada 1231 - śmierć Władysława w miejscowości Środa podczas próby zgwałcenia kobiety.

Źródło

 • Władysław Laskonogi, tom 13 kolekcji Władcy Polski, Hachette