FANDOMStub Ten artykuł został napisany w sposób nieobiektywny.
Możesz pomóc Historia Wiki rozbudowując ją!

Węgierskie Forum Demokratyczne ( Magyar Demokrata Fórum ) – partia prawicowa założona w 1987 roku przez Dénesa Csengey, dr.Józsefa Antalla juniora i innych polonofilów. W 1990 roku wygrała wybory, dzięki czemu powstał Rząd Józsefa Antalla. Dzięki machinacjom byłych esbeków i bolszewików, którzy wbudowali się do MDF, nastąpił stopniowy rozpad tej partii, który po wyborach w 2010 roku dobiegł końca, kiedy bolszewicy podrzucili ówczesnemu Prezesowi tej partii dr.Ibolyi Dávid (Minister Sprawiedliwości w I rządzie Viktora Orbána) fałszywe dokumenty oskarżające jednego z Wiceprezesów. Wynikiem tego dr.Ibolya Dávid trafiła przed sąd wraz z kilkoma wspólnikami (między nimi był minister bez teki w rządzie Ferenca Gyurcsánya odpowiedzialny za tajne służby György Szilvásy, którego skutego w kajdanki zawleczono przed sąd). W sprawie tej jeszcze nie zapadł prawomocny wyrok, ale w myśl bolszewicką-esbeckich intencji, MDF zupełnie rozpadła się.

György Szivásy przed sądem na ławie oskarżonych

György Szilvásy przed sądem na ławie oskarżonych

György Szivásy przed sądem na ławie oskarżonych2

György Szilvásy przed sądem na ławie oskarżonych

György Szivásy w kajdankach2

György Szilvásy w kajdankach

Minister Szilvásy w kajdankach przed sądem

Minister Szilvásy w kajdankach w drodze do sądu