FANDOMUzbekistan – państwo w Azji Środkowej. Graniczy z Afganistanem, Tadżykistanem, Kirgistanem, Kazachstanem oraz Turkmenistanem. Nie ma dostępu do morza.

Historia

W I tysiącleciu p.n.e. na terenie Uzbekistanu mieszkały plemiona Saków. Potem podbili je Achemenidzi, a następnie Aleksander Wielki. Po jego śmierci wszedł w skład dynastii Seleucydów. W III wieku p.n.e. zaczęły tu powstawać lokalne królestwa, a na południu władzę przejęli Kuszani. W VIII wieku Uzbekistan podbili Arabowie. Następnie władzę tu przejęła perska dynastia Samanidów, a potem tureckich Seldżuków. W XI wieku władzę tu przejęło Imperium Chorezmijskie). W 1220 roku podbił go Czyngis Chan, a potem wszedł w skład Chanatu Czatagajskiego. W XIV wieku podbił do Timur Wielki, potem dostał się pod rządy lokalnych plemion uzbeckich. W 1500 roku powstał Chanat Buchary, potem zamieniony na Emirat Buchary. W XIX wieku podbił go Rosja Carska. W 1920 roku powstały na jego terenie dwa państwa satelickie - Chorezmijska Republika Ludowa oraz Bucharska Republika Ludowa. Potem został włączony do Związku Radzieckiego. W 1991 roku Uzbekistan ogłosił niepodległość.

Historyczna nazwy Uzbekistanu