FANDOM


Urban I (ur. w Rzymie, zm. 23 maja 230 tamże) − 17. papież w latach 222-230, święty Kościoła katolickiego.

Biografia

Niewiele wiadomo o jego życiu. Był rodowitym Rzymianinem − jego ojciec miał na imię Poncjan. Pontyfikat Urbana I charakteryzował się wolnością od prześladowań, gdyż panował wtedy cesarz Aleksander Sewer. Urban miał być dobrym kaznodzieją, jego naukom przypisywano nawrócenie czterystu legionistów rzymskich. Hagiografowie przypisują mu udział w nawróceniu męczenników: świętej Cecylia, jej męża świętego Waleriana oraz jego brata świętego Tyburcjusza. . Na miejscu męczeństwa Cecylii biskup Rzymu kazał zbudować kościół, gdzie spoczęły szczątki świętej. Według podania Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy świętej używał wyłącznie kielicha i pateny wykonanych ze złota lub srebra. W okresie panowania Urbana zaczęły powoli zanikać ruchy adopcjanistów i montanistów.

Urban I został ścięty w 230 i pogrzebany na Coemetarium Praetextati, jednak nie ma na to dowodów. "Martyrologium świętego Hieronima" podaje, że został pochowany w katakumbach świętego Kaliksta przy Via Appia. Znaleziono tam płytę nagrobną z greckim zapisem imienia Urbana I. Papież ten jest wspominany w Kościele katolickim 19 maja. Jest patronem winiarzy i ogrodników, a także wielu miast.