FANDOM


Unia w Horodle − unia polsko-litewska podpisana w 1413 roku.

Postanowienia

  • unia podtrzymywała odrębność polityczną Litwy, która mogła już mieć na stałe wielkiego księcia, podległemu królowi Polski i wybieranego w porozumieniu z Koroną
  • rozciągnięcie na litewskich bojarów katolickich polskich przywilejów szlacheckich (50 rodów litewskich przyjęto do herbów szlachty polskiej)
  • Polskę i Litwę nadał łączyła unia personalna i nadal utrzymywały odrębny ustrój, administrację, wojsko i skarb.

Unię odnawiał Kazimierz IV Jagiellończyk przy początku rządów, w 1499 została odnowiona w Wilnie oraz umocniono w 1501 r.