FANDOM


Unia realna − typ unii, w wyniku której z dwóch lub więcej państw tworzy się jedno państwo z tymi samymi organami państwowymi, administracją i tym samym monarchą. Unia realna wywodzi się z unii personalnej.

Jedyna unia realna w historii naszego państwa to unia lubelska, którą w 1569 roku podpisał Zygmunt II August. W ten sposób z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstała potężna Rzeczpospolita Obojga Narodów.