FANDOM


Tyzyfone (gr. Τισιφόνη Tisiphónē, łac. Tisiphone) – według wierzeń starożytnych Greków jedna z Eryń.

Biografia

Moment poczęcia

Według mitologii Greckiej uchodziła za córkę Uranosa i Gai oraz należała do bogiń zemsty zwanych również Eryniami. Gdy Niebo (Uranos) i Ziemia (Gaja) uprawiali stosunek płciowy, zaatakowali tytani pod przewodnictwem Kronosa, który chciał przejąć władzę. Ten zaś odciął sierpem genitalia ojcu (Uranosowi), a krew spadająca z nich spadła na Gaję, z której zrodziły się Erynie. Jedną z nich była Tyzyfone. 

Jedna z Eryń

Zamieszkiwała Ereb wraz ze swymi siostrami. Jej obowiązkiem było wysłuchiwanie oskarżeń śmiertelników oraz nachodziła ludzi w wyrzutach sumienia. Była przedstawiana jako mścicielka wymierzająca kare. Ponadto nienawidziła zabójców i prześladowała ich.

Źródła