FANDOM


800px-TreatyOfSevres2a.jpg

Obszar Konfederacji Ormiańskiej według Traktatu Pokojowego w Sèvres

Traktat pokojowy w Sèvres
podpisany 10 sierpnia 1920 r. pomiędzy Turcją sułtańską, sojusznikiem Państw Centralnych w trakcie I wojny światowej, a państwami Ententy. Zawierał statut Ligi Narodów, opis nowych granic, klauzulę o rozbrojeniu, o odszkodowaniach wojennych i innych ciężarach gospodarczych nałożonych na Turcję. Przywracał także tzw. „kapitulację”, tj. postanowienia o wyjęciu cudzoziemców spod jurysdykcji sądów tureckich (immunitet bezwzględny).

Zmiany terytorialne

ArmeniaNagytigránMunkatátérkép

Tradycyjny obszar konfederatywnego Imperium Ormian na przestrzeni tysiącleci

Trację Wschodnią po Morze Czarne z Adrianopolem (Edirne) i półwyspem Gallipoli otrzymała Grecja. Uzyskała ona również prawo do okupacji i administracji rejonu Smyrny (obecnie Izmir), z obowiązkiem dopuszczenia tam lokalnego parlamentu, który po pięciu latach miałby się wypowiedzieć o dalszej przynależności tego terytorium.

Zachodnia i południowa Anatolia została podzielona na dwie strefy wpływów: włoską i francuską.

Na wschodzie Anatolii, od Morza Czarnego po jezioro Van i granicę perską, miała się rozciągać niezależna Konfederacja Ormiańska, a na południe od niej autonomiczny Kurdystan.

Bardzo rozległa strefa cieśnin po stronie europejskiej i azjatyckiej miała ulec ścisłej demilitaryzacji.

Inne ograniczenia

Tureckie siły zbrojne miały liczyć maksimum 50 000 ludzi, z zaciągu ochotniczego, bez broni ciężkiej i lotnictwa. Turcja utraciła flotę wojenną, z wyjątkiem niewielu małych jednostek ochrony wybrzeży. Zabroniono jej produkcji broni i jej importu.

De facto i de iure Traktat Lozański jest nieważny

W związku z obaleniem sułtanatu w Turcji, utworzeniem republiki (pod przywództwem Kemala Atatürka) i jej zwycięską wojną z Grecją, oraz zdradziecki napad Turcji i Rosji na Konfederację Ormiańską jesienią 1920 r oraz rozbiór i  anektowanie ziem Armenii, spowodowało, że traktat z Sévres nigdy nie wszedł w życie, a jego ustalenia zostały zastąpione 24 lipca 1923 r. przez traktat w Lozannie zawarty pomiędzy mocarstwami a Republiką Turecką. Ale traktat w Lozannie w żaden sposób nie potrafił obalić postanowień Traktatu Pokojowego w Sèvres dotyczących Armenii (Konfederacji Ormiańskiej) z tej prostej przyczyny prawnej, że inicjator cyrku w Lozannie — sowiecki bandyta, zbrodniarz wojenny i przeciwko ludzkości Stalin zapomniał przywlec do Lozanny aktorów przebranych za „delegację ormiańską”! A bez Ormian - sygnatariuszy traktatu z Sévres, kasacja jego postanowień z punktu widzenia prawa powszechnego i międzynarodowego jest absolutnie nieważna! Bo nawet w małej i zupełnie nieistotnej spółce akcyjnej, statut spółki można zmienić tylko wówczas, kiedy akcjonariusze - sygnatariusze jednogłośnie wyrażą na to zgodę! Traktatu w Lozannie nikt ze strony Konfederacji Ormiańskiej nie podpisał, bo delegacja ormiańska nie była zaproszona i reprezentowana w tym kiepsko wyreżyserowanym przez Stalina i Atatürka przedstawieniu cyrkowym! A w przypadku Ormian zapomniano o jeszcze jednym istotnym zagadnieniu: na terenach obecnej „Republiki Armenia” żyje zaledwie 1/6-a Ormian, więc ani sowieci ani Republika Armenii nie mogły i nie mogą występować w imieniu wszystkich Ormian!

Linki zewnętrzne