FANDOM


Telesfor (ur. w Grecji, zm. ok. 138 w Rzymie) − 8. papież w latach około 125-138, święty Kościoła katolickiego.

Biografia

Telesfor był Grekiem. Greckie imię Telesfor jest tłumaczone jako doprowadzony do doskonałości. Dlatego zanim został papieżem miał być anachoretą czyli pustelnikiem, co jednak nie jest do końca pewne. Kierował kościołem przez jedenaście lub trzynaście lat. Zginął śmiercią męczeńską pod koniec panowania cesarza Hadriana. Przypisywano mu dekret polecający odprawianie przez każdego kapłana trzech Mszy świętych w uroczystość Bożego Narodzenia. Według Liber pontificalis, Telesfor wprowadził w kościele czterdziestodniowy post przed Wielkanocą, zwyczaj odprawiania w noc Bożego Narodzenia Mszy świętej nazwanej pasterką, a także śpiewanie hymnu Gloria (wg historyków zasady te były wprowadzone kilkaset lat później).

Ireneusz z Lyonu wspomina również, że święty Telesfor pozostawił po sobie chlubne świadectwo. Miał na myśli prawdopodobnie powyżej wspomniane ustanowienia.

Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 2 stycznia, jakkolwiek początkowo było obchodzone 5 stycznia, w wyniku pomylenia daty śmierci papieża Telesfora z datą śmierci pewnego męczennika afrykańskiego.

Ciekawostki

  • Święty Telesfor jest jedynym papieżem drugiego wieku, którego męczeństwo zostało wiarygodnie potwierdzone.