FANDOM


Szwecja − państwo w północnej Europie nad Morzem Bałtyckim. Stolicą Szwecji jest Sztokholm. Państwo to jest członkiem ONZ, Rady Europy, Rady Nordyckiej, a także Unii Europejskiej od 1995. Kraj graniczy z Norwegią, Finlandią oraz Danią. Ma dostęp do Morza Bałtyckiego i Cieśnin Duńskich.

Historia Szwecji

Państwowość szwedzka zaczęła się kształcić w IX i X wieku. W XI wieku rozpoczęła się chrystianizacja tego państwa. W następnych wiekach Szwedzi podbili Finlandię, a od 1397 tworzyli unię personalną z Danią i Norwegią. Królestwo Szwecji usamodzielniło się w 1523, kiedy to władzę w tym kraju objęła dynastia Wazów. W tym czasie Szwedzi przyjęli luteranizm. W latach 1592-1599 Szwecja była połączona unią personalną z Rzecząpospolitą Obojga Narodów.

W XVII wieku Szwecja uzyskała pozycję mocarstwa. Prowadziła wojny z Danią, Polską i Rosją o panowanie nad Morzem Bałtyckim. Klęska w wojnie północnej spowodowała utratę większości zdobyczy terytorialnych z poprzedniego wieku i tymczasowego odejście od absolutyzmu. W 1772 uchwalono konstytucję. W 1809 Szwecja utraciła Finlandię. W latach 1814-1905 państwo pozostawało w unii z Norwegią. Od 1818 panuje dynastia Bernadotte.