FANDOMSzwajcaria – państwo federacyjne położone w Europie Środkowo-Zachodniej. Oficjalnie republika nie posiada stolicy, lecz Berno jest siedzibą rządu. Państwo nie ma dostępu do morza. Graniczy z Niemcami, Austrią, Liechtensteinem, Włochami i Francją.

Historia

Pierwsze ślady homo erectus pochodzą już z ok. 100 000 roku p.n.e., natomiast pierwsze stałe osady zaczęto zakładać ok. 4000 lat p.n.e. (pierwsza znana wioska położona na dzisiejszym terytorium Szwajcarii ma mieć już ok. 6,300 lat. Od ok. 200 do 100 r. p.n.e. tereny zaczął osiedlać lud znany jako Helweci.

W 58 roku p.n.e. odbyła się bitwa pod Bibracte. Stojąc naprzeciwko wojskom Juliusza Cezara w trakcie jego kampanii galijskiej, Celtowie i tubylcy zaczęli podlegać Rzymowi. Do I w. n.e. tereny były zakorzeniane w rzymskiej kulturze.

Tereny te, podobnie jak inne krainy w Cesarstwie Rzymskim, były zchrystianizowane. Proces ten trwał 3 wieki, mniej więcej od IV do VII w. n.e.

Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 r. tereny dzisiejszej Szwajcarii były podzielone między Państwem Odoakara a państwem Burgundii. Tereny były podzielone w podobny sposób jak dzisiaj Szwajcaria jest podzielona na języki: Ostrogoci otrzymali część niemieckojęzyczną i włoskojęzyczną, a Chilperyk I otrzymał część francuskojęzyczną.

Królestwo Burgundii zostało zaanektowane przez Franków w 534 roku. Wschodnia część Alp pozostała wciąż pod panowaniem Ostrogotów, aż do 536 roku, gdy tereny podbił Chlotar I.

W 843 roku, gdy Cesarstwo Karola I się rozpadło, tereny Szwajcarii zostały podzielone pomiędzy Królestwem Lotara a państwem Ludwika II.

W 1034 r. tereny Szwajcarii zostały w pełni opanowane przez Święte Cesarstwo Rzymskie, po przejściu z rąk Burgundczyków.

Pierwszego sierpnia (data ta zresztą jest uznawana za dzień niepodległości) 1291 kantony Schwyz, Uri i Unterwalden założyły Konfederację Szwajcarską. Był to sojusz skierowany przeciwko Habsburgom. Bitwa pod Morgarten w 1315 r. ostatecznie przesądziła o losie Szwajcarów: zwycięskie kantony uzyskały swoją niepodległość. Bitwa ta jest często przywoływana jako przykład zwycięstwa piechoty nad rycerstwem. Szwajcaria stała się związkiem de facto całkiem autonomicznym wobec Cesarza.

W 1460 ustanowiono Uniwersytet Bazylejski w Bazylei. Absolwentem byli m.in. matematyk Leonhard Euler czy lekarz Paracelsus.

W czasie przejścia z średniowiecza do nowożytności, głównie w XV i XVI wieku, szwajcarscy najemnicy byli ogarnięci sławą po braniu udziału w wojnach w armii większych mocarstwach europejskich, a przede wszystkim w wojnach włoskich - serii wojen na terenach Włoszech w których brały udział m.in. Francja, Państwo Kościelne, Hiszpania i małe księstwa włoskie. Ten przełom stworzył wielkie uznanie w Europie. W 1506 papież Juliusz II stworzył Gwardię Szwajcarską, składającą się ze 150 alpejskich najemników.

Niklaus Manuel 1553

Szwajcarski najemnik z halabardą; bronią, która była symbolem szwajcarskich (później powszenchnie europejskich) wojsk

W 1536 roku Jan Kalwin opublikował Institutio religionis christianae (Nauka religii chrześcijańskiej). To wydarzenie uznaje się za początek Kalwinizmu.

W 1648, po pokoju westfalskim, niepodległość Szwajcarii zostaje potwierdzona międzynarodowo i Konfederacja ogłasza swoją neutralność.

W XVIII wieku następia rozrost gospodarczy. Oprócz rolnictwa i najemników, towarem eksportowym stają się również zegarki i tekstylia.

Podczas Rewolucji Francuskiej Francuzi zmienili system państwowy republiki - autonomia kantonów zostaje zmniejszona na rzecz władzy centralnej. Zmieniono także nazwę: do 1803 roku państwo to przybiera imię Republiki Helweckiej.

W 1815 roku Kongres Wiedeński uznał oficjalnie szwajcarską niepodległość i nadaje 3 kolejne kantony (Vaud, Neuchâtel i Genewa) Szwajcarii. W przyszłości pozytywnie to wpłynie na reputację republiki.

33 lat później, w 1848 roku, podpisana zostaje Federalna Konstytucja, ustanawiająca Szwajcarię Państwem Federalnym. Niedługo potem ujednolicono walutę, jednostki długości i wagi na skalę państwową i stworzono szwajcarski frank.

Organizacji Czerwonego Krzyża doczekała się utworzenia w 1863 roku. Rok później podpisano pierwszą z czterech Konwencji Genewskich, ustanawiający m.in. neutralność personelu medycznego w konflikcie, neutralność narodowości podczas wojny i znak Czerwonego Krzyża w celu identyfikacji medyków.

Legia Narodów, organizacja propokojowa, w 1920 roku ustanowiła szwajcarską Genewę jako swoją siedzibę.

Podczas II Wojny Światowej, pomimo planów III Rzeszy wobec Szwajcarii (operacja Tannenbaum), Helvetii udało się zachować pokój. Fakt ten wzbogaci republikę pośród wymęczonych wojną państwach.

W 1973 roku kobiety zyskały prawo głosu na poziomie federalnym. W 2002 roku Szwajcaria dołącza do ONZ, a trzy lata później jest członkiem strefy Schengen.

Ciekawostki

  • pierwsza mleczna czekolada zostaje wyprodukowana w Szwajcarii w 1875-1876 przez Daniala Petera.
  • Niepotwierdzony jest cytat szwajcarskiego milicjanta, który na pytanie niemieckiego cesarza, pytającego się co by zrobili Szwajcarzy gdyby przeprowadził inwazję z dwukrotnie większą armią: "strzelimy dwa razy i wrócimy do domu."