FANDOM


Szar-kali-szarri − władca Akadii.

Był następcą Naramsina. Wiemy, że udało mu się zwyciężyć bitwę z wojskami Elamu i Zahary. Zatrzymał on elamską ofensywę pod Akszak. W Syrii zwyciężył z wojskami Amorytów pod górą Biszri. Coraz częściej jednak Mezopotamię nękały najazdy Gutejów. Udało mu się wziąć do niewoli jednego z ich królów, Szarlagę. Za jego panowania zbudowano i odbudowano także wiele świątyń, m.in. w Ekur. Został zamordowany przez dworzan, a po jego śmierci zapanowało bezkrólewie. Po nim nastąpił król Dudu. Jego żoną była Tutasharlibish[1].

Przypisy

Bibliografia

Arthur Cotterel: Cywilizacje starożytne, str. 91-2.