FANDOM


Strojmir (zm. ok. 885) − według chrześcijańskiej legendy obalił księcia Borzywoja I, który w następstwie uciekł na Morawy. Rządził od ok. 883 do 885, zmarł ok. 885. Mówiono, że mieszkał w Bawarii i tak długo przebywał u Niemców, że zapomniał swojego języka. Strojmir prawdopodobnie należał do dynastii Przemyślidów. Jego powstanie zostało stłumione przy pomocy posiłków morawskich, Borzywoj wrócił na tron, ale był zależny w dużej mierze od morawskiego księcia, Świętopełka I.

Źródła

  • Česká Wikipedie