FANDOM


Stefan I (ur. w Rzymie, zm. 2 sierpnia 257 tamże) − 23. papież w okresie od 12 marca 254 do 2 sierpnia 257, święty Kościoła katolickiego.

Biografia

Stefan urodził się w Rzymie i pochodził z rodu Julia. Według żywotu tego świętego za pontyfikatu Lucjusza I był archidiakonem, a papieżem został wybrany na życzenia swego poprzednika. Jego pontyfikat był wolny od prześladowań, jednak wewnątrz Kościoła trwał spór dotyczący ważności chrztu apostatów i heretyków. Papież Stefan I potępił i odrzucił uchwały synodów afrykańskich w Kartaginie w latach 255 i 256, które opowiedziały się za ponownym chrztem heretyków i schizmatyków. Z kolei biskup kartagiński Cyprian uznawał tylko honorowe pierwszeństwo biskupa Rzymu w chrześcijaństwie. Papież Stefan prowadził również drugi spór z Cyprianem, który dotyczył biskupa Marcjana z Arles. Biskup Kartaginy chciał, aby duchowny ten został ekskomunikowany za przyjęcie rygorystycznych zasad antypapieża Nowacjana i odmawianie rozgrzeszenia nawróconym apostatom. Jednak ekskomunika nie została nałożona. Stefan I pozbawił też urzędu dwóch biskupów hiszpańskich, którzy w czasie prześladowań zaparli się wiary.

Papież zmarł 2 sierpnia 257 i został pochowany w Rzymie w katakumbach świętego Kaliksta. Kościół katolicki wspomina świętego Stefana I 2 sierpnia.

Źródła