FANDOM


Statuty nieszawskie − przywileje wydane pod koniec 1454 roku przez Kazimierza IV Jagiellończyka.

Statuty nieszawskie wydawano na szlachtę w różnych rejonach Polski, począwszy od Małopolski 11 listopada. Nie wiadomo czy statuty objęły cały obszar kraju. Wprowadzono je także w Wielkopolsce anulując jednocześnie przywilej cerekwicki.

Podstawowym założeniem dla Wielkopolski był zakaz zwoływania pospolitego ruszenia, ustanawianie nowych praw i nakładania podatków bez zgody sejmików ziemskich. W Małopolsce i na Rusi zapis ten pominięto. Wielkopolanom zagwarantowano także równość w nominacjach na urzędy nadworne. Statutu zakazywały łączenia urządów wojewody i kasztelana z urzędem starosty.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki