FANDOM


File-Gothic stained glass window from Dominican Monastery in Kraków02

Trzynastowieczny witraż przedstawiający świętego biskupa Stanisława.

Stanisław ze Szczepanowa (ur. ok. 1030 w Szczepanowie, zm. 1079 w Krakowie) − biskup krakowski, męczennik, święty Kościoła katolickiego. Patron Polski.

Narodziny

Według tradycji miejscem narodzin świętego Stanisława była wieś Szczepanów. Dlatego krakowskiego biskupa nazywa się ogółem św. Stanisławem Szczepanowskim bądź św. Stanisławem ze Szczepanowa. Nie wiadomo dokładnie, gdzie naprawdę przyszedł na świat. Nieznana jest również data jego narodzin. Prawdopodobnie urodził się około 1030 roku lub, jak podają inne źródła, przed rokiem 1040.

Konflikt z królem i śmierć

Stanisław został biskupem w 1071 lub 1072 roku. Do historii przeszedł konflikt biskupa z królem Bolesławem II Śmiałym. Prawdopodobnie dotyczył on kwestii politycznych - Stanisław popierał opozycję antykrólewską. być może nawet sam jej przewodniczył. Biskup groził królowi klątwą za okrucieństwo wobec opozycjonistów i ich rodzin. Groźby dotyczące klątwy władca uznał za złamanie przysięgi wierności, czyli zdradę. Stanisław został surowo ukarany. Król, łamiąc prawo o niestosowaniu kar cielesnych wobec biskupów, skazał go na obcięcie członków.

Do dziś nie wiadomo, czy w 1079 roku od razu wykonano wyrok śmierci, czy też zastosowano wobec niego, często stosowaną w średniowieczu karę truncatio membrorum, o której wspomina Gall Anonim. Kara ta polegała na obcięciu prawej dłoni i lewej stopy lub odwrotnie. Badania szkieletu nie wykazują jednoznacznie, której z kar został poddany. Czaszka świętego nosi ślady uderzenia tępym narzędziem w tył głowy. Biskup mógł jednak zostać w ten sposób jedynie ogłuszony lub od razu zabity.

Legendę o świętym Stanisławie utrwalił Wincenty Kadłubek. Kronikarz pisał o napadzie królewskich siepaczy na biskupa odprawiającego mszę w świątyni, o poćwiartowaniu jego ciała i stężeniu zwłok przez orły oraz o cudownym zrośnięciu się poćwiartowanych członków.

Kanonizacja

Biskupa Stanisława w 1253 roku ogłoszono świętym. Był pierwszym świętym narodowości polskiej - został patronem Polski.

Ciekawostki

  • Legenda pochodząca z okresu rozbicia dzielnicowego Polski głosi, że jego poćwiartowane ciało zrosło się w grobie, co interpretowano jako symbol możliwości ponownego zjednoczenia państwa polskiego.

Źródła

  • Oni zmienili historię. Wydawnictwo IBIS. Poznań 2011.