FANDOM


Spitygniew I (ur. ok. 875, zm. 915) – czeski książę z dynastii Przemyślidów, syn Borzywoja I i św. Ludmiły Czeskiej.

W chwili śmierci ojca nie był jeszcze pełnoletni, bezpośrednie panowanie nad Czechami objął Świętopełka I Wielkiego. Po śmierci Świętopełka w 894 r. Spitygniew oraz jego brat, Wratysław I mogli zacząć samodzielne rządy. W 895 r. obaj złożyli hołd lenny królowi frankofońskiemu Anulfowi z Karyntii. Za panowania Spitygniewa I kontynuowana była misja chrystianizacji państwa czeskiego. Centrum państwa stała się Praga, a nie jak za czasów Borzywoja Levy Hradec. Rozbudowany został kościół NMP w Pradze, a wokół niego Spitygniew zbudował gród obronny tworząc podwaliny zamku praskiego. Także Spitygniew prawdopodobnie był twórcą grupy grodów stojących na granicy ziemi Przemyślidów: Tetín, Libušín, Budec, Melnik, Stara Boleslav i Lštění.

Spitygniew I zmarł w 915 roku, chociaż w źródłach czasami podawana jest data 905. Na Hradczanach odkryto grób należący prawdopodobnie do Spitygniewa. Razem z nim pochowano zmarłą kilka lat później kobietą, którą była jego nieznana z imienia żona. Zmarł bezpotomnie.

Źródła

  • Spytihnev I. - czeska Wikipedia