FANDOM


Sobór
Sobór watykański II

Second Vatican Council by Lothar Wolleh 007
Czas soboru 11 X 1962 - 8 XII 1965
Miejsce soboru Watykan
Poprzedni sobór sobór watykański I
Sobór watykański IIXXI sobór powszechny zwołany przez Jana XXIII w październiku 1962 roku.

Przyczyny zwołania soboru Edytuj

Procesy modernizacyjne i laicyzacyjne, którym poddane zostało zachodnie społeczeństwo, groziły marginalizacją dominującego w Europie Kościoła rzymskokatolickiego. Do początku lat 60. nie reagował on na zmiany społeczne i wciąż kultywował zasady życia religijnego przyjęte jeszcze w XVI wieku na soborze trydenckim.

Sobór Edytuj

Impuls do zmian i unowocześnienia Kościoła dał papież Jan XXIII, z którego inicjatywy 11 października 1962 roku otwarto Sobór Watykański II. Po śmierci Jana XXIII w czerwcu 1963 roku, dzieło reformy kontynuował jego następca Paweł VI. Obrady zamknięto 8 grudnia 1965 roku.

Sesje soboru Edytuj

  • I sesja: 11 października – 8 grudnia 1962
  • II sesja: 29 września – 4 grudnia 1963
  • III sesja: 14 września – 21 listopada 1964
  • IV sesja: 14 września – 8 grudnia 1965

Postanowienia soboru Edytuj

  • Konieczność czytania Pisma Świętego przez wiernych;
  • zmiany w liturgii;
  • początek ekumenizmu.

Biskupi zza żelaznej kurtyny Edytuj

Ze 150 biskupów z krajów komunistycznych pojawiło się 25. Większość z nich stanowili biskupi polscy, których na sobór pojechało 20. Reszta to dwaj Węgrzy i trzej Czechosłowacy.

Polscy biskupi na soborze:

Kontrowersje Edytuj

Wiele praktyk posoborowych wywołało krytykę wśród konserwatywnych środowisk katolickich. Największy sprzeciw wywołało stanowisko Kościoła wobec innych religii i odprawi Mszy św. w języku narodowym. Doprowadziło to do powstania takich wspólnot jak m.in: Prawdziwy Kościół Katolicki, FSSPX czy Kościół Palmariański.

Przypisy Edytuj

  • Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa 2012.

Sobory chrześcijańskie

Katolickie i prawosławne jerozolimski (49) • nicejski I (325) • konstantynopolitański I (381) • efeski (431) • efeski II (449) • chalcedoński (451) • konstantynopolitański II (553) • konstantynopolitański III (680-681) • nicejski II (787)
Katolickie konstantynopolitański IV (869-870) • laterański I (1123) • laterański II (1139) • laterański III (1179) • laterański IV (1215) • lyoński I (1245) • lyoński II (1274) • Vienne (1311-1312) • Piza (1409)Konstancja (1414-1418) • Siena (1423-1424)Bazylea (1431-1438) • Ferrara (1438-1439) • Florencja (1439-1443) • laterański V (1512-1514) • trydencki (1545-1563) • watykański I (1869-1870) • watykański II (1962-1965)
Prawosławne Sobór in Trullo (691) • konstantynopolitański IV (879-880) • konstantynopolitański V (1341-1351)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki