FANDOM


Sobór
Sobór watykański I

Sobór watykański I.jpg
Czas soboru 1869-1870
Miejsce soboru Watykan
Poprzedni sobór sobór trydencki
Następny sobór sobór watykański II
Sobór Watykański IXX sobór powszechny zwołany w 1869 roku do Watykanu przez papieża Piusa IX, przerwany w 1870 roku. Sobór ten ogłosił dwa dokumenty dogmatyczne: o wierze i racjonalizmie oraz prymacie i nieomylności papieża.

Po wcześniejszych zapowiedziach w 1864 i 1867, sobór został zwołany 29 czerwca 1868 przez Piusa IX, zainaugurowany 8 grudnia 1869. Był pierwszym soborem po 300-letniej przerwie od zakończenia soboru trydenckiego. Zgromadził początkowo 642, później 700 ojców soborowych. Na obrady zaproszono przedstawicieli prawosławia, którzy jednak nie wzięli w nich udziału. Z planowanych 51 projektów dekretów, tzw. schematów, uchwalono tylko dwa:

  • o wierze katolickiej;
  • o prymacie i nieomylności papieża.

Sobór przyjął, że istnieje możliwość poznania Boga z dzieł stworzenia i że nie zachodzi zasadnicza sprzeczność między wiarą a rozumem, odrzucając równocześnie światopogląd materialistyczny jako niezgodny z katolicyzmem i potępiając wszelkie postaci ateizmu.

Co do prymatu i nieomylności papieża − kwestii, które budziły najwięcej kontrowersji − ojcowie soborowi (zdecydowaną większością głosów) orzekli, iż władza papieska jest bezpośrednią i najwyższą władzą jurysdykcyjną nad całym Kościołem katolickim w sprawach wiary, obyczajów i funkcjonowania instytucji kościelnych; wypowiadając się w tych sprawach ex cathedra, papież posiada wsparcie Boże obiecane niegdyś świętemu Piotrowi, co czyni przedstawiane przezeń definicje nieomylnymi i niezmiennymi. Ta część postanowień soborowych skierowana była przeciw gallikanizmowi i febronianizmowi. W związku z wybuchem wojny francusko-niemieckiej i zajęciem Rzymu przez wojska włoskie, 20 października 1870 papież ogłosił odroczenie obrad, które jednak nie zostały już podjęte.

Źródła Edytuj

Sobory chrześcijańskie

Katolickie i prawosławne jerozolimski (49) • nicejski I (325) • konstantynopolitański I (381) • efeski (431) • efeski II (449) • chalcedoński (451) • konstantynopolitański II (553) • konstantynopolitański III (680-681) • nicejski II (787)
Katolickie konstantynopolitański IV (869-870) • laterański I (1123) • laterański II (1139) • laterański III (1179) • laterański IV (1215) • lyoński I (1245) • lyoński II (1274) • Vienne (1311-1312) • Piza (1409)Konstancja (1414-1418) • Siena (1423-1424)Bazylea (1431-1438) • Ferrara (1438-1439) • Florencja (1439-1443) • laterański V (1512-1514) • trydencki (1545-1563) • watykański I (1869-1870) • watykański II (1962-1965)
Prawosławne Sobór in Trullo (691) • konstantynopolitański IV (879-880) • konstantynopolitański V (1341-1351)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki