FANDOM


Sobór
Jerozolimski

Czas soboru 49 r. n.e.
Miejsce soboru Jerozolima
Przewodniczący Piotr Apostoł

Sobór jerozolimski − zgromadzenie członków Kościoła jerozolimskiego pod przewodnictwem Apostołów i starszych, które odbyło się w 49 roku w Jerozolimie. Wydarzenie to zostało opisane w 15. rozdziale Dziejów Apostolskich, jednak autor nie nazywa tej narady soborem.

Przyczyny Edytuj

Arolsen Klebeband 13 015

Święty Jakub Mniejszy - zwolennik tezy przestrzegania Prawa Mojżeszowego...

File--Saint Paul Writing His Epistles- by Valentin de Boulogne

...i święty Paweł z Tarsu - zwolennik tezy przeciwnej.

Zadaniem soboru było rozwiązanie problemu, czy  przyjmujący chrzest pogan są zobowiązani przestrzegać zasady Prawa mojżeszowego. Chodziło o żądanie judeochrześcijan z Jerozolimy by obrzezywać chrześcijan pochodzenia pogańskiego.

Przebieg soboru Edytuj

By rozstrzygnąć sprawę, Kościół antiocheński wysłał swoich przedstawicieli, w tym Pawła i Barnabę, do Jerozolimy. Zwolennicy tezy zobowiązującej do przestrzegania Prawa przez chrześcijan pochodzenia nieżydowskiego byli skupieni wokół Jakuba. Zwolennicy tezy przeciwnej - wokół Pawła.

Podczas narady apostołów i starszych Piotr opowiedział się przeciwko nakładaniu nadmiernych obciążeń na pogan, a Paweł i Barnaba opowiedzieli o swych sukcesach misyjnych. Ostatecznie Jakub Mniejszy zaproponował, by nie nakładać na pogan obciążeń Prawa żydowskiego, z wyjątkiem czterech starotestamentowych przepisów o czystości, które dotyczyły także cudzoziemców. Propozycja spotkała się z powszechną akceptacją. Apostołowie i starsi utrzymali zakaz spożywania krwi, mięsa zawierającego krew, oraz mięsa zwierząt, których ubój nie był zgodny z zasadami koszerności. Zniesienie obowiązku obrzezania jest też uznawane za pierwszy krok prowadzący do rozdziału chrześcijaństwa od judaizmu. Przyjęcie ich poglądu jako obowiązującego wszystkich otworzyło szeroko bramy Kościoła ludziom pochodzenia pogańskiego.

Skutki soboru Edytuj

Spór, który rozpoczął się w Antiochii, zakończył się w Jerozolimie podjęciem wspólnego stanowiska, jakiś czas później sformułowaniem pisanego dekretu określającego wzajemny stosunek chrześcijan pochodzących z judaizmu i z pogaństwa.

Źródła Edytuj

Sobory chrześcijańskie

Katolickie i prawosławne jerozolimski (49) • nicejski I (325) • konstantynopolitański I (381) • efeski (431) • efeski II (449) • chalcedoński (451) • konstantynopolitański II (553) • konstantynopolitański III (680-681) • nicejski II (787)
Katolickie konstantynopolitański IV (869-870) • laterański I (1123) • laterański II (1139) • laterański III (1179) • laterański IV (1215) • lyoński I (1245) • lyoński II (1274) • Vienne (1311-1312) • Piza (1409)Konstancja (1414-1418) • Siena (1423-1424)Bazylea (1431-1438) • Ferrara (1438-1439) • Florencja (1439-1443) • laterański V (1512-1514) • trydencki (1545-1563) • watykański I (1869-1870) • watykański II (1962-1965)
Prawosławne Sobór in Trullo (691) • konstantynopolitański IV (879-880) • konstantynopolitański V (1341-1351)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki