FANDOM


Sobór
Sobór chalcedoński

Fourth ecumenical council of chalcedon - 1876
Czas soboru 451
Miejsce soboru Chalcedon
Przewodniczący legaci papieża Leona I
Poprzedni sobór sobór efeski II
Następny sobór sobór konstantynopolitański II

Sobór chalcedońskiIV sobór powszechny zwołany w 451 roku przez cesarza Marcjana do Nicei, choć ostatecznie sobór obradował w Chalcedonie. Podczas obrad potępiono monofizytyzm.

Przyczyny soboru Edytuj

Sobór zwołano na wniosek papieża Leona I Wielkiego, w związku z postanowieniami soboru w Efezie w 449, zw. zbójeckim, obradującego pod przewodnictwem Dioskura − biskupa Aleksandrii, na którym pod naciskiem cesarza Teodozjusza II uznano za prawowierną, odrzuconą wcześniej 448 na synodzie w Konstantynopolu, naukę archimandryty Eutychesa, głoszącego, że Jezus Chrystus miał wprawdzie dwie natury, ale w momencie wcielenia utworzyły one jedną naturę boską (tzw. monofizytyzm). Taki pogląd budził sprzeciw duchowieństwa zachodnioeuropejskiego i samego papiestwa.

Sobór Edytuj

W obradach uczestniczyło 360-600 biskupów, archimandrytów i innych delegatów. Odbyło się siedemnaście sesji, w tym sześć poświęconych sprawom doktrynalnym. Potępiono monofizytyzm (eutychianizm), ogłaszając jako dogmat wiary, że w jednej osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego istnieją dwie odrębne, doskonałe i niezmieszane, choć integralnie ze sobą zespolone natury: ludzka i boska, różne we właściwościach i działaniach.

Potwierdzono postanowienia soborów wcześniejszych, zawarte w nicejsko-konstantynopolitańskim symbolu wiary. Dioskura pozbawiono godności patriarchy i funkcji kapłana, później został ekskomunikowany.

Ponadto ogłoszono kanony dotyczące dyscypliny kościelnej, m.in. zakazując symonii i przyznając biskupowi Konstantynopola najwyższą po papieżu godność w Kościele. Tego ostatniego postanowienia nie zaakceptował Leon I.

Skutki soboru Edytuj

Sobór chalcedoński przyczynił się do wyodrębnienia trzech wschodnich Kościołów, które nie uznały postanowień soboru:

  • armeńskiego;
  • egipskiego;
  • etiopskiego.

Kościoły te są nazywane Kościołami przedchalcedońskimi.

Sobory chrześcijańskie

Katolickie i prawosławne jerozolimski (49) • nicejski I (325) • konstantynopolitański I (381) • efeski (431) • efeski II (449) • chalcedoński (451) • konstantynopolitański II (553) • konstantynopolitański III (680-681) • nicejski II (787)
Katolickie konstantynopolitański IV (869-870) • laterański I (1123) • laterański II (1139) • laterański III (1179) • laterański IV (1215) • lyoński I (1245) • lyoński II (1274) • Vienne (1311-1312) • Piza (1409)Konstancja (1414-1418) • Siena (1423-1424)Bazylea (1431-1438) • Ferrara (1438-1439) • Florencja (1439-1443) • laterański V (1512-1514) • trydencki (1545-1563) • watykański I (1869-1870) • watykański II (1962-1965)
Prawosławne Sobór in Trullo (691) • konstantynopolitański IV (879-880) • konstantynopolitański V (1341-1351)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki