FANDOM


Sobór − zgromadzenie wszystkich biskupów. Prawosławie i katolicyzm uznają za sobory powszechne pierwsze siedem soborów, kolejne sobory uznaje tylko katolicyzm. W Kościele katolickim sobór powszechny to zgromadzenie biskupów zbierające się pod przewodnictwem papieża lub jego przedstawiciela. Celem soboru jest obradowanie nad sprawami organizacji Kościoła, jego doktryny i zasad wiary. Kościół katolicki uznaje, że dotąd odbyło się 21 soborów powszechnych. Ostatnim był sobór watykański II.

Źródła