FANDOM


Siemomysł (Ziemomysł, Siemaszko) Inowrocławski (Kujawski) (ur. 1145/1150, zm. X/24 XII 1287) – Piast z linii kujawskiej wywodzącej się z mazowieckiej, syn Kazimierza I Kujawskiego i Konstancji, córki Henryka II Pobożnego.

Życiorys

W 1261 roku Siemomysł razem z bratem, Leszkiem Czarnym wszczął bunt przeciwko ojcu zakończony podpisanym rok później pokojem. 14 grudnia 1267 roku zmarł Kazimierz Kujawski, a Siemomysł przejął władzę na ziemiach: inowrocławskiej, bydgoskiej, wyszochrodzkiej, słońskiej, michałowskiej i kruszwickiej. W 1268 roku Siemomysł spotkał się z czeskim królem Przemysłem Ottokarem II, który wyruszył w krucjatę do Prus, w tym samym roku zacieśnił sojusz z Samborem II wychodzącąc za jego córkę, Salomeę.

Rok 1269 przyniósł bunt możnych pod dowództwem Wolimira, którzy sprzeciwiali się proczeskim i prokrzyżackim rządom Siemomysła. Bolesław Pobożny tymczasem zajął Bydgoszcz, potem zyskał jeszcze od Siemomysła Kruszwicę za mediację u Wolimira zakończoną pokojem. Następny bunt nastąpił już w 1271. Siemomysł uciekł do Leszka i chciał go przekonać na politykę proczeską, Czarny jednak popierał Węgrów. Później Siemomysł był przy podpisaniu sojuszu czesko-węgierskiego. W czerwcu 1271 Siemomysł z pomorską pomocą zdobył Kujawy. W 1273 Bolesław Pobożny przydziela Leszkowi ziemię Siemomysła, których wielkopolski książę wcześniej nie zajął - m.in. Inowrocław. Dopiero w 1278 Siemomysł odzyskał dzięki mediacji Przemysła II władzę, kiedy uzyskał od brata ziemię inowrocławską, michałowską, gniewkowską i bydgoską. W 1280 Siemomysł podpisał pokojowe porozumienie z Mściwojem II: po śmierci Pomorzana do Siemomysła wraca Wyszogród za koniec roszczeń spadkowych po Samborze II. W 1284 roku wyprawił się przeciw Krzyżakom, ale szybko podpisano pokój. Zmarł w listopadzie lub 24 grudnia 1287 roku, pochowany został w kościele franciszkanów w Inowrocławiu.