FANDOM


Siemomysł − władca Polan, który pojawił się w Kronice polskiej Galla Anonima jako ojciec Mieszka I, syn Lestka oraz wnuk Siemowita. Panowanie skończył ok. 950-960 prawdopodobnie wtedy, kiedy zmarł. Trudniej określić początek rządów, najprawdopodobniej jest to ok. 930. Przypuszcza się, że zjednoczył ziemię Polan, Goplan oraz Mazowszan. Według Kroniki wielkopolskiej doszedł do władzy w 913.

Rodzina

Siemomysł był poganinem, wierzył w bogów słowiańskich, a więc prawie na pewno miał kilka żon. Miał przynajmniej trzech synów: Mieszka I, Czczibora oraz nieznany z imienia syn, który zginął w 963 roku podczas walk z Wichmanem.

XVI-wieczny kronikarz podał imię siostry Siemomysła − Gorka. Aktualnie wiadomo, że to był wymysł.