FANDOM


VII wiek p.n.e

Ludy indoirańskie w ok. VII wieku p.n.e

Stepy jakich nie znacie
Wielki Step Euroazjatycki
Europa
Prehistoria Ekspansja ludów indoeuropejskich
Starożytność KimmerowieScytowieWielka ScytiaSarmaciI Królestwo OstrogotówHunowieChanat huński
Średniowiecze Huno-bułgarzyAwarowieKaganat ZachodniotureckiWielka BułgariaKaganat ChazarówMandziarzyChanat PieczyngówKumaniaImperium MongolskieZłota OrdaChanat krymski
Azja
Prehistoria PaleoazjaciLudy ałtajskie
Starożytność plemiona tureckieLudy mongolskieMandżurowieHunowieChanat Xiongnu
Średniowiecze Kaganat RouranówAwarowieKaganat TureckiKaganat WschodniotureckiImperium Mongolskie

Sarmaci − grupa starożytnych plemion irańskich zamieszkujące na pograniczu Europy i Azji - spokrewnione ze Scytami i Sakami.

Sarmaci wywodzą się, podobnie jak Scytowie, z kultury andronowskiej. Ich siedziby są lokowane na wschód od Donu, na terenie delty Wołgi aż do terenów głębokiej Azji blisko siedzib Ugrofinów. W czasie podbojów Imperium Perskiego część armii Dariusza I Wielkiego wkroczyła na ich tereny. Znamy wiele plemion sarmackich, m.in. Jazygów, Alanów, Roksolanów, Aorsów, Chunów czy Horwatów. W wyniku przybycia z Azji Środkowej plemion wykształciła się u nich nowa kultura. W III wieku p.n.e. zaczęli masowo przekraczać Don, aż w I wieku pokonali Scytów, którzy musieli opuścić swoją stolicę, Kamienskoje. Najpierw do Scytii wkroczyli Jazygowie, potem Roksolanowie, a na koniec Aorsowie. W I wieku p.n.e. dotarli do Dunaju. Możliwe, iż wymieszali się z mieszkającą na północ od nich ludnością słowiańską - na co wskazują dowody genetyczne oraz legendy (tzw. sarmatyzm). Są też znajdowane znaleziska związane z Sarmatami na terenie lasostepu. Nad Dunajem wymieszali się z Dakami i Trakami. Dokonywali wielu najazdów na Imperium Rzymskie - niektóre z nich docierały aż do Pannoni. Ich część wcielono do armii rzymskiej, skąd 5000 z nich zostało wysłanych do Brytanii. Zostali rozgromieni dopiero przez Hunów, jednak ich część przetrwała, jako rozproszone grupki, które wymieszały się z Węgrami, ludami tureckimi i Słowianami.

Ich potomkami byli Alanowie, a dzisiaj są Osetyjczycy - lud do dziś mieszkający na terenie Gruzji i Rosji oraz nieuznawanej republiki Osetii Południowej.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.