FANDOM


Sargon Wielki – władca sumeryjski, założyciel dynastii akadyjskiej. Jego lata panowania to 2334-2279 p.n.e. który zjednoczył wszystkie plemiona mieszkające na terenie Mezopotamii. Stworzył pierwsze państwo rozciągające się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego.

Jego życie jest otoczone legendą. Przez następne stulecia po jego śmierci otaczany był on w Mezopotamii legendą zdobywcy, którego czynom nikt nie mógł dorównać. Podobnie jak Mojżesz, Sargon miał być jako niemowlę rzucony w koszu na fale Eufratu, cudownie ocalony i dzięki boskiej opiece uczyniony władcą.