FANDOM


AntallJozsef

Premier Dr. József Antall junior

Antall kormány
Stub Ten artykuł został napisany w sposób nieobiektywny.
Możesz pomóc Historia Wiki rozbudowując ją!

Rząd dr. Józsefa Antalla juniora był pierwszym rządem Węgrów po upadku komuny, która przez niecałe półwiecze, przy aktywnej pomocy okupującej kraj dwudziestu dywizji Południowej Grupy Wojsk niechlubnej Armii Sowieckiej, doprowadziła Węgry do ruiny, utrzymując jej mieszkańców w niewolnictwie. Rząd stanowił koalicję trzech partii prawicowych: Węgierskie Forum Demokratyczne (MDF), Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa (KDNP) oraz Niezależna Partia Drobnych Rolników (FKgP). Rząd ukonstytuował się 23 maja 1990] r. W 1991] r doszło do nieznacznego kryzysu rządowego, kiedy część członków partii FKgP na czele z Prezesem Dr. Józsefem Torgyánem wystąpiło z koalicji i partia rozerwała się na dwie części. Ponieważ w osobistej rozmowie z Premierem Prof.dr. Sándor Győriványi, kiedy padło oszczercze stwierdzenie, że „Minister Dr. József Torgyán był agentem bezpieki” (bolszewicy i „byli” esbecy do dnia dzisiejszego czynią wszystko, ażeby rozwalić jedność prawicy i partie prawicowe, co już udało się z MDF oraz z FKgP), ostro skrytykował to, że „dwóch esbeków stało się członkami rządu”, a na dodatek wszystkiego „generał bezpieki Ferenc Pallagi został doradcą jednego z ministrów” — 16 stycznia 1991. r Prof.dr. Sándor Győriványi zrezygnował z funkcji ministra, co doprowadziło do rozłamu w partii FKgP. Część zachowała nazwę FKgP, a druga część w Parlamencie nazywała się najpierw 36-ciu, a potem w 1993 r przyjęła nazwę Zjednoczona Partia Drobnych Rolników EKgP, która pozostała częścią koalicji. Później posłowie z FKgP weszli w skład I rządu Viktora Orbána i powoli stali się członkami partii FIDESZ, a członkowie EKgP powoli stali się członkami MDF, które przestało istniećpo wyborach w 2010 r i oszołamiającego zwycięstwa koalicji KDNPFIDESZ. Po śmierci Dr. Józsefa Antalla juniora (12 grudnia 1993) Péter Boross przejął funkcję Premiera. Doprowadziło to do porażki prawicy w wyborach i zwycięstwa ostatniego ministra spraw zagranicznych Janosza Kadara, wcześniej wysoko postawionego funkcionariusza KC WSPR — komunisty Gyuli Horna.Prawicowy rząd dr. Józsefa Antalla juniora powstał dzięki ustaleniom obrad przy Okrągłym Stole oraz zwycięstwa prawicowych partii w wyborach parlamentarnych wiosną 1990 r. Dwa bardzo ważne fakty historyczne są związane z tym rządem: wypowiedzenie członkowstwa Węgier w RWPG i Układzie Warszawskim oraz rozpoczęcie likwidacji pozostałości komuny. Nie było to łatwe zadanie, bowiem szefowie i funkcjonariusze bolszewickiej bezpieki uczynili wszystko w interesie pokłócenia ze sobą i rozwalenia partii prawicowych oraz zniesławienia czołowych osobistości opozycji antybolszewickiej. Wielu bolszewicko-esbeckich opryszków wbudowało się w poszczególne partie, stając się posłami a nawet funkcjonariuszami rządu. Olbrzymim błędem ze strony Józsefa Antalla juniora było powierzenie funkcji ministra dwom takim esbekom, o których powszechnie wiadoma była ich faktyczna przynależność. A już bezczelnością z ich strony było to, że na funkcję doradcy rządowego zaprosili generała dywizji i wiceministra bolszewickich organów bezpieczeństwa państwowego Ferenca Pallagi, czy powierzenie odpowiedzialnej funkcji w MSW esbeckiemu pułkownikowi Imre Mikó, a nawet awansowanie jego do stopnia generała dywizji. Tych dwóch esbeckich łotrów dokonało szereg prowokacji przeciwko czołowym osobistościom prawicowej opozycji, m.inn. przeciwko Rolandowi Antoniewiczowi.


Do dzisiaj nie jest wyjaśniony faktyczny powód śmierci Premiera Antalla! Wiadomo, że zachorował na chłoniak Hodgkina i zmarł na tą chorobę. Zdaniem jednego z jego bliskich krewnych, agenci węgierskiej bezpieki czy sowieckiego KGB niespostrzeżenie wstrzyknęli jemu wysoko skoncentrowaną dawkę wirusów tej choroby. Bowiem w rodzinie dotychczas nigdy nie było żadnych zachorowań nowotworowych. Przy tej teorii przemawia wykluczenie wspomnianego krewnego z działalności politycznej i nie zahamowanie bolszewickich ataków zniesławiających skierowanych przeciwko niemu. Podpiera tą teorię fakt zachorowania na tą chorobę innego znakomitego bojownika węgierskiej prawicy, Ks.hr.Istvána Keglevicha, który razem ze wspomnianym krewnym dr. Antalla, do końca życia walczył o odbudowanie wotywnej katedry Regnum Marianum w budapeszcie przy alejach Aréna, zburzonej przez bolszewików w 1951 r. Specyfiką chłoniaka Hodgkina jest to, że przypadkowe zarażenie się jego wirusem jest absolutnie wykluczone.

Członkowie rządu

Nazwisko i imię początek urzędowania koniec urzędowaniaPartiaUwagi
Premier
 dr.József Antall jr. 23 maja 1990 r 12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister Spraw Wewnętrznych
 dr.Balázs Horváth 23 maja 1990 r 21 grudnia 1990 r
MDF MDF
Péter Boross 21 grudnia 1990 r 12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister Spraw Zagranicznych
Géza Jeszenszky 23 maja 1990 r 12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister Finansów
Ferenc Rabár 23 maja 1990 r 20 grudnia 1990 r
bezpartyjny
Mihály Kupa 20 grudnia 1990 r11 lutego 1993 r
MDF MDF
Iván Szabó 11 lutego 1993 r 12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister Przemysłu i Handlu
Péter Ákos Bod 23 maja 1990 r 9 grudnia 1991 r
MDF MDF
Iván Szabó 9 grudnia 1991 r24 lutego 1993 r
MDF MDF
János Latorcai 24 lutego 1993 r 12 grudnia 1993 r
KDNP20px
Minister Rolnictwa
Ferenc József Nagy 23 maja 1990 r 16 stycznia 1991. r
FKgP FKgP
Elemér Gergátz 16 stycznia 1991. r22 lutego 1993 r
EKgP KPE-logo
János Szabó 22 lutego 1993 r 12 grudnia 1993 r
EKgP KPE-logo
Minister Sprawiedliwości
István Balsai 23 maja 1990 r 12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister Zdrowia i Spraw Socjalnych
László Surján 1990. május 23. 12 grudnia 1993 r
KDNP 20px
Minister Kultury i Szkolnictwa
Bertalan Andrásfalvy 23 maja 1990 r 22 lutego 1993 r
MDF MDF
Ferenc Mádl 22 lutego 1993 r 12 grudnia 1993 r
bezpartyjny
Minister Zatrudnienia
Prof.dr. Sándor Győriványi 23 maja 1990 r 16 stycznia 1991 r
FKgP FKgP
Gyula Kiss 16 stycznia 1991 r 12 grudnia 1993 r
EKgP KPE-logo
Minister Obrony Narodowej
Lajos Für 23 maja 1990 r 12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister Ochrony Środowiska i Hydrologii[1]
Sándor K. Keresztes 23 maja 1990 r 22 lutego 1993 r
MDF MDF
János Gyurkó 22 lutego 1993 r12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister Komunikacji, Łączności i Hydrologi[2]
Csaba Siklós 23 maja 1990 r22 lutego 1993 r
MDF MDF
György Schamschula 22 lutego 1993 r12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Béla Kádár 23 maja 1990 r 12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister bez teki Nadzorujący Tajne Służby
Péter Boross 19 lipca 1990 r21 grudnia 1990r
MDF MDF
András Gálszécsy 21 grudnia 1990r 9 lutego 1992 r
bezpartyjny
Tibor Füzessy 9 lutego 1992 r 12 grudnia 1993 r
KDNP 20px
Minister bez teki Odpowiadający za Zadośćuczynienie ofiarom komuny
Jenő Gerbovits 23 maja 1990 r 16 stycznia 1991 r
FKgP FKgP
Ferenc József Nagy 16 stycznia 1991 r 12 grudnia 1993 r
EKgP KPE-logo
Minister bez teki Odpowiadający za Prywatyzację
Tamás Szabó 24 stycznia 1992 r12 grudnia 1993 r
MDF MDF
Minister bez teki Kierujący Krajową Komisją Rozwoju Technicznego
Ernő Pungor 22 grudnia 1990 r12 grudnia 1993 r
bezpartyjny
Minister bez teki odpowiadjaący za Bankowość
(urząd podległ kasacji 23 stycznia 1992 r)
 Prof.Dr.Katalin Botos 21 grudnia 1990 r23 stycznia 1992 r
MDF MDF
Minister bez teki odpowiadający za nadzór MTA i polityki naukowej
(funkcja 22 lutego 1992 r przestała istnieć)
Ferenc Mádl 23 maja 1990 r22 lutego 1993 r
bezpartyjny
Minister bez teki zajmujący się organizacjami kombatanckimi
(funkcja 16 stycznia 1991 r przestała istnieć)
Gyula Kiss 23 maja 1990 r16 stycznia 1991 r
FKgP FKgPEKgP KPE-logo
Minister bez teki zajmujący się odpowiadający za sprawy Węgrów zagranicznych
(funkcja 23 stycznia 1992 r przestała istnieć)
 dr.Balázs Horváth 22 grudnia 1990 r23 stycznia 1992 r
MDF MDF
Minister bez teki odpowiadający za kontakty z Parlamentem i za sport
(funkcja 22 lutego 1993 r przestała istnieć)
 dr.Balázs Horváth 24 stycznia 1992 r22 lutego 1993 r
MDF MDF

Na podstawie Wikipedii węgierskiej[3]

Kontynuowanie działalności rządu Antalla w rządzie Borossa

Gyula Horn w stalowym szkielecie

Gyula Horn w stalowym szkielecie

Rząd Pétera Borossa
powstał 13 grudnia 1993 r, po śmierci Premiera dr. Józsefa Antalla juniora, pod kierunkiem dotychczasowego Ministra Spraw Wewnętrznych, Pétera Borossa. Koalicja rządowa Rządu Józsefa Antalla pozostała, oprócz resortu MSW, gdzie Pétera Borossa zmienił Imre Kónya, wszystkie pozostałe resorty dalej prowadzili ministrowie dr. Józsefa Antalla juniora. Dzięki nieudolności Pétera Borossa i oszustwom bolszewików, w 1994 r wybory wygrał ostani minister spraw zagranicznych bolszewickiego dyktatora Janosza KadaraGyula Horn. (Zdaniem wielu urządził sobie pseudo wypadek samochodowy czy zamach, dzięki czemu wielu wyborców współczóło jemu, bo chodził z dziwnym szkieletem stalowym, usztywniającym jego głowę...)

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. 22 lutego 1993 r sprawy gospodarki wodnej przeszły z resortu komunikacji, łączości i hydrologii
  2. 22 lutego 1993 r sprawy gospodarki wodnej przeszły do resortu ochrony środowiska
  3. http://hu.wikipedia.org/wiki/Antall-korm%C3%A1ny