FANDOM


Péter Medgyessy.jpg
MSZP-SZDSZ-Agrárszövetség.jpg
Kadar-Medgyessy-Nastase-Medgyessy.jpg

Uniżony sługa Janosza Kadara i Ilie Nastase - Péter Medgyessy

Péter Medgyessy i V.Putin.jpg

P.Medgyessy i V.Putin

Rząd Pétera Medgyessyego - krótko można określić tak, że był to rząd przestępców oraz wysoko postawionych funkcjonariuszy KISZ, WSPR a także członków rządu dyktatora Janosza Kadara, którzy na 8 lat przywrócili komunę. (Jak to później cynicznie i dumnie stwierdził Ferenc Gyurcsány w 2006 w Balatonöszöd jako prezes WPS: „kłamaliśmy rano. w południe i wieczorem, w dzień i w nocy, miesiącami, latami. Wszystkich oszukaliśmy, przez oszustwo dorwaliśmy się do władzy i nic nie robiliśmy”.) Przeciwko wielu członkom tego rządu w trakcie są najróżniejsze postępowania karne za popełnienie przestępstw kryminalnych. Sam Péter Medgyessy bezpośrednio przed upadkiem komuny i dyktatury Janosza Kadara, był Wiceministrem a potem Ministrem Finansów, a na końcu Wicepremierem ostatnich rządów bolszewickich, a także członkiem Komitetu Centralnego WSPR. Oprócz tego okazało się, że w stopniu majora był ściśle tajnym oficerem węgierskiej bezpieki (kryptonim „D-209”)[1][2], ale może także i sowieckiego KGB. Spośród jego ministrów, Elemér Kiss przed upadkiem komuny był Szefem Urzędu Rady Ministrów; Péter Kiss I sekretarzem Komitetu Budapeszteńskiego KISZ; Mónika Lamperth członkiem KISZ i WSPR; László Kovács kierownikiem wydziału w Komitecie Centralnym KISZ, a potem konsultantem, następnie kierownikiem wydziału w Komitecie Centralnym WSPR, a w końcu wiceministrem w MSZ ostatnich rządów komuny. Csaba László i Tibor Draskovics byli na różnych stanowiskach w Ministerstwie Finasów Janosza Kadara. Dr. Judit Csehák również pełniła różne wysokie funkcje w komunie: była Ministrem Zdrowia, Wicepremierem, członkiem Prezydium oraz sekretarzem SZOT (Ogólnokrajowa Rada Związków Zawodowych). Mihály Kökény już na Akademii Medycznej był sekretarzem komitetu uczelnianego, a potem dzielnicowego KISZ, ukończył Wyższą Szkołę Nauk Politycznych KC WSPR, a w latach 1979-1990 pełnił najróżniejsze funkcje w administracji państwowej komuny, na końcu był dyrektorem departamentu Urzędu Rady Ministrów. Również Sándor Burány przed upadkiem dyktatury Janosza Kadara był funkcjonariuszem WSPR. Ferenc Juhász przed upadkiem dyktatury Janosza Kadara był przez wiele lat był funkcjonariuszem KISZ, m.inn. I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego w komitacie (województwie) Szabolcs-Szatmár oraz ukończył Wyższą Szkołę Nauk Politycznych KC WSPR. Nie lepszym „rodzynkiem” jest Ferenc Gyurcsány, który był ostatnim wszechmogącym szefem Komitetu Centralnego KISZ, ojciec jego był alkoholistą, którego skazano za najróżniejsze przestępstwa kryminalne[3], nic więc dziwnego, że nigdy nie chwalił się nim. Studia „ukończył” w ten sposób, że dzięki kontraselekcji na studia w Pécs przyjęto jego bez złożenia egzaminów wstępnych, a potem pracę dyplomową odwalił od swojego szwagra[4][5][6][7][8], który obronił ją kilka lat wcześniej. Nie jest wykluczone, że jego wujkiem był niejaki Sándor Gyurcsány - zawodowy esbek[9]. To Ferenc Gyurcsány kiedy postanowił, że powróci do polityki, po to przyjął funkcję ministra sportu, ażeby wybić z siodła Pétera Medgyessyego. Na koniec jeszcze tyle o tej kreaturze, że zmieniał żony jak rękawiczki, ostatni raz dlatego rozwiódł się, ażeby wziąść za żonę niejaką Klarę Dobrev — wnuczkę prawej ręki Janosza KadaraAntala Apró (Wicepremier, członek Biura Politycznego WSPR), a dyrektorkę departamentu w Ministerstwie Finasów przy Tiborze Draskovics. Jednym z głośnych skandali Ferenca Gyurcsánya był fakt, że on-miliarder bez biletu wsiadł do metra razem ze swoimi kompanami[10].

Członkowie rząduEdytuj

imię i nazwisko początek urzędowania koniec urzędowaniapartiauwagi
Premier
Péter Medgyessy 27 maja 2002 r 29 września 2004 r
bezpartyjny[11]
po podaniu się do dymisji[12] P.O. premiera
Ferenc Gyurcsány

[13]

29 września 2004 r 3 października 2004 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
P.O. Premiera do powstania własnego rządu (4 października)
Minister kierujący Urząd Rady Ministrów
Elemér Kiss

[14]

27 maja 2002 r21 lutego 2003 r
bezpartyjny
Péter Kiss

[15]

21 lutego 2003 r3 października 2004 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Minister Spraw Wewnętrznych
Mónika Lamperth

[16]

27 maja 2002 r3 października 2004 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Nie podała się do dymisji, kiedy prasa opublikowała fotografię, na której jej mąż popijał sobie szampana z niejakim Attila Kulcsár, wysoko postawionym kierownikiem w banku K&H, którego aresztowano we Wiedniu za zdefraudowanie wielu milionów.[17][18][19][20]
Minister Spraw Zagranicznych
László Kovács

[21]

27 maja 2002 r3 października 2004 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Minister Finansów
Csaba László [22]||27 maja 2002 r||15 lutego 2004 r ||
bezpartyjny
||
Tibor Draskovics [23]||15 lutego 2004 r||3 października 2004 r||
bezpartyjny
||
Minister Spraw Gospodarczych i Komunikacji
István Csillag 27 maja 2002 r3 października 2004 r
bezpartyjny
Minister Rolnictwa
Imre Németh 27 maja 2002 r3 października 2004 r
partia 100px-Agrarszovetseg.jpgZwiązek Agrarny (Agrárszövetség)
bezpartyjny
partia w międzyczasie przekształciła się w stowarzyszenie
Minister Sprawiedliwości
 Mec.Dr.Péter Bárándy 27 maja 2002 r3 października 2004 r
bezpartyjny
w latach 1992-1996 Wiceprezes Partii Republikańskiej
Minister Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodzinnych
 Dr.Judit Csehák[24] 27 maja 2002 r14 września 2003 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
 Dr.Mihály Kökény 14 września 2003 r3 października 2004 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Minister Spadku Kultury Narodowej
Gábor Görgey

[25]

27 maja 2002 r18 maja 2003 r
bezpartyjny
doc.dr.István Hiller[26] 18 maja 2003 r3 października 2004 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Minister Oświaty
Bálint Magyar 27 maja 2002 r3 października 2004 r
Szdsz logo 65973.jpg SZDSZ
Minister Polityki Zatrudnienia i Pracy
Péter Kiss

[27]

27 maja 2002 r2 marca 2003 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Sándor Burány 2 marca 2003 r3 października 2004 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Minister Obrony Narodowej
Ferenc Juhász

[28]

27 maja 2002 r3 października 2004 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Minister Ochrony Środowiska
Mária Kóródi 27 maja 2002 r18 maja 2003 r
Szdsz logo 65973.jpg SZDSZ
Miklós Persányi 18 maja 2003 r3 października 2004 r
bezpartyjny
Minister Spraw Dziecięcych, Młodzieżowych i Sportu
György Jánosi 27 maja 2002 r18 maja 2003 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Ferenc Gyurcsány

[29]

18 maja 2003 r3 października 2004 r
MSZP logó régi.svg.png WPS
Minister Informatyki i Łączności
Kálmán Kovács 27 maja 2002 r3 października 2004 r
Szdsz logo 65973.jpg SZDSZ
Minister bez teki odpowiedzialny za sprawy integracji europejskiej
(od 19 maja 2003 r do 1 maja 2004 r)
Endre Juhász 18 maja 2003 r1 maja 2004 r
bezpartyjny
Minister bez teki odpowiedzialny za równouprawnienie
(2003. május 19-étől 2004. június 13-áig)
Katalin Lévai 18 maja 2003 r13 czerwca 2004 r
bezpartyjna

PrzypisyEdytuj

 1. http://kuruc.info/r/2/93651/
 2. http://www.politicalcapital.hu/lista/szt-tiszt.htm
 3. http://hu.metapedia.org/wiki/Gyurcs%C3%A1ny_Ferenc
 4. http://mno.hu/ahirtvhirei/ervenytelenithetik-gyurcsany-diplomajat-video-1072659
 5. http://mandiner.blog.hu/2012/04/10/az_eltunt_gyurcsany_szakdogak_nyomaban
 6. http://www.eszakhirnok.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16609:szakdolgozat-nelkuel-kaphatott-diplomat-gyurcsany-a-pte-nem-ad-ki-adatot&catid=1:miskolc&Itemid=3?option=com_content&view=article&id=16609:szakdolgozat-nelkuel-kaphatott-diplomat-gyurcsany-a-pte-nem-ad-ki-adatot&catid=1:miskolc&Itemid=3
 7. http://www.eszakhirnok.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16609:szakdolgozat-nelkuel-kaphatott-diplomat-gyurcsany-a-pte-nem-ad-ki-adatot&catid=1:miskolc&Itemid=3?option=com_content&view=article&id=16609:szakdolgozat-nelkuel-kaphatott-diplomat-gyurcsany-a-pte-nem-ad-ki-adatot&catid=1:miskolc&Itemid=3
 8. http://niepoprawni.pl/blog/6011/kociol-gyurcsany-przygadal-garnkowi-prezydentowi-drpal-schmittowi-%E2%80%94-czyli-sensacyjny-cd-af
 9. http://hu.metapedia.org/wiki/Gyurcs%C3%A1ny_Ferenc
 10. http://hirposta.hu/cikk/2290158/Jegy_nelkul_utazott_Gyurcsany_Ferenc/
 11. major węgierskiej bezpieki, w latach 1986-1990 ostatni minister finansów dyktatora Janosza Kadara, w latach 1987-1989 członek Komitetu Centralnego WSPR
 12. na wskutek skandalu podał się do dymisji: http://www.mno.hu/portal/84878 Titkos ügynök a kormány élén. In: Magyar Nemzet, 18 czerwca 2002 r
 13. W latach 1984-1988 sekretarz Komitetu Miejskiego KISZ w Pécs. w 1989 r sekretarz Komitetu Centralnego KISZ, a potem Wiceprezes przeliniałej z KISZ Demokratycznego Związku Młodzieży (DEMISZ).
 14. W latach 1970-1975 st.referent Ministerstwa Budownictwa, w latach 1975-1982 kierownik wydziału Sekretariatu Rządu WRL, w latach 1982-1988 dyrektor departamentu w Ministerstwie Zdrowia, w 1988 r z-ca szefa Sekretariatu Rządu, w latach 1991-1994 oraz 1998-2002, a potem od 2003 r adwokat, do upadku komuny członek WSPR
 15. W latach 1986-1989 I sekretarz Komitetu Budapeszteńskiego KISZ, w latach 1989-1990 członek Komitetu Centralnego WSPR.
 16. Od września 1998 r członek Prezydium WPS, w latach 1998-2000 Wiceprezes WPS; w okresie komuny członek WSPR na różnych stanowiskach w Radach Narodowych
 17. http://magyarnarancs.hu/belpol/elso_felvonas_-_vadirat_a_kulcsar-kh-ugyben-64476
 18. http://www.origo.hu/itthon/20100420-kh-ugy-kulcsar-attila-masodfokon-folytatodik-a-kulcsar-ugy-targyalasa.html
 19. http://www.k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/kulcsar-ugy/rejto-e-tibor/lamperth-monika
 20. http://inacioangelos.wordpress.com/2012/05/01/a-vorosnacik-vegnapjai-4/
 21. W latach  1975-1976 funkcjonariusz, w latach 1976-1983 z-ca kierownika, w latach 1983-1986 kierownik wydziału zagranicznego Komitetu Centralnego WSPR, w latach 1986-1990 wiceminister, potem minister spraw zagranicznych WRL.
 22. Wicedyrektor generalny tego banku K&H, w którym Attila Kulcsár zdefraudował grube miliony - wide przypisy do Min. Mónika Lamperth (6-9)...
 23. W okresie komuny, w latach 1979-1992 pracuje w Ministerstwie Finansów WRL, w latach 1988-1990 dyrektor Departamentu Prawnego
 24. W latach 1985-1989 członek Komitetu Centralnego WSPR, w latach 1987-1989 członek Biura Politycznego WSPR, w latach 1994-1996 Wiceprezes WPS, w latach 1978-1984 sekretarz SZOT (CRZZ)
 25. poeta, dramatopisarz
 26. od 2000 r członek Prezydium WPS, w latach 2003-2004 Wiceprezes WPS, w latach 2004-2006 Prezes WPS
 27. W latach 1986-1989 I sekretarz Komitetu Budapeszteńskiego KISZ, w latach 1989-1990 członek Komitetu Centralnego WSPR.
 28. w 1989r I sekretarz Komitetu wojewódzkiego WSPR w woj. Tolna
 29. W latach 1984-1988 sekretarz Komitetu Miejskiego KISZ w Pécs. w 1989 r sekretarz Komitetu Centralnego KISZ, a potem Wiceprezes przeliniałej z KISZ Demokratycznego Związku Młodzieży (DEMISZ).
Węgry

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki