FANDOM


Péter Boross

Péter Boross

Antall kormány


Stub Ten artykuł został napisany w sposób nieobiektywny.
Możesz pomóc Historia Wiki rozbudowując ją!

Rząd Pétera Borossa powstał 13 grudnia 1993 r, po śmierci Premiera dr. Józsefa Antalla juniora, pod kierunkiem dotychczasowego Ministra Spraw Wewnętrznych, Pétera Borossa. Koalicja rządowa Rządu Józsefa Antalla pozostała, oprócz resortu MSW, gdzie Pétera Borossa zmienił Imre Kónya, wszystkie pozostałe resorty dalej prowadzili ministrowie dr. Józsefa Antalla juniora. Dzięki nieudolności Pétera Borossa i oszustwom bolszewików, w 1994 r wybory wygrał ostatni minister spraw zagranicznych bolszewickiego dyktatora Janosza KadaraGyula Horn. (Zdaniem wielu sam urządził sobie pseudo wypadek samochodowy czy zamach, dzięki czemu wielu wyborców współczuło jemu, bo chodził z dziwnym szkieletem stalowym, usztywniającym jego głowę...)
Członkowie rządu

Imię i Nazwisko Początek urzędowania Koniec urzędowaniaPartiaUwagi
Premier
Péter Boross 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF
Minister Spraw Wewnętrznych
Imre Kónya 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF
Minister Spraw Zagranicznych
Géza Jeszenszky 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF
Minister Finansów
Iván Szabó 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF
Minister Przemysłu i Handlu
Latorcai János 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
KDNP20px
Minister Rolnictwa
János Szabó 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
EKgP 20px
Minister Sprawiedliwości
István Balsai 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF
Minister Zdrowia i Spraw Socjalnych
László Surján 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
KDNP20px
Minister Kultury i Szkolnictwa
Ferenc Mádl 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
bezpartyjny
Minister Zatrudnienia
Gyula Kiss 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
EKgP KPE-logo
Minister Obrony Narodowej
Lajos Für 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF
Minister Ochrony Środowiska i Hydrologii[1]
János Gyurkó 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF
Minister Komunikacji, Łączności i Hydrologi[2]
György Schamschula 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF
Minister Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Béla Kádár 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF
Minister bez teki Nadzorujący Tajne Służby
Tibor Füzessy 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
KDNP20px
Minister bez teki Odpowiadający za Zadośćuczynienie ofiarom komuny
Ferenc József Nagy 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
EKgP KPE-logo
Minister bez teki Kierujący Krajową Komisją Rozwoju Technicznego
 Prof.dr.Ernő Pungor 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
bezpartyjny
Minister bez teki odpowiadjaący za prywatyzację
Tamás Szabó 13 grudnia 1993 r14 lipca 1994 r
MDF MDF

Kontynuowanie działalności rządu Antalla w rządzie Borossa

Do dzisiaj nie jest wyjaśniony faktyczny powód śmierci Premiera Antalla! Wiadomo, że zachorował na chłoniak Hodgkina i zmarł na tą chorobę. Zdaniem jednego z jego bliskich krewnych, agenci węgierskiej bezpieki czy sowieckiego KGB niespostrzeżenie wstrzyknęli jemu wysoko skoncentrowaną dawkę wirusów tej choroby. Bowiem w rodzinie dotychczas nigdy nie było żadnych zachorowań nowotworowych. Przy tej teorii przemawia wykluczenie wspomnianego krewnego z działalności politycznej i nie zahamowanie bolszewickich ataków zniesławiających skierowanych przeciwko niemu. Podpiera tą teorię fakt zachorowania na tą chorobę innego znakomitego bojownika węgierskiej prawicy, Ks.hr.Istvána Keglevicha, który razem ze wspomnianym krewnym dr. Antalla, do końca życia walczył o odbudowanie wotywnej katedry Regnum Marianum w Budapeszcie przy alejach Aréna, zburzonej przez bolszewików w 1951 r. Specyfiką chłoniaka Hodgkina jest to, że przypadkowe zarażenie się jego wirusem jest absolutnie wykluczone.


Gyula Horn w stalowym szkielecie

Gyula Horn w stalowym szkielecie

Rząd Pétera Borossa
powstał 13 grudnia 1993 r, po śmierci Premiera dr. Józsefa Antalla juniora, pod kierunkiem dotychczasowego Ministra Spraw Wewnętrznych, Pétera Borossa. Koalicja rządowa Rządu Józsefa Antalla pozostała, oprócz resortu MSW, gdzie Pétera Borossa zmienił Imre Kónya, wszystkie pozostałe resorty dalej prowadzili ministrowie dr. Józsefa Antalla juniora. Dzięki nieudolności Pétera Borossa i oszustwom bolszewików, w 1994 r wybory wygrał ostani minister spraw zagranicznych bolszewickiego dyktatora Janosza KadaraGyula Horn. (Zdaniem wielu urządził sobie pseudo wypadek samochodowy czy zamach, dzięki czemu wielu wyborców współczuło jemu, bo chodził z dziwnym szkieletem stalowym, usztywniającym jego głowę...)

Przypisy

  1. 22 lutego 1993 r sprawy gospodarki wodnej przeszły z resortu komunikacji, łączości i hydrologii
  2. 22 lutego 1993 r sprawy gospodarki wodnej przeszły do resortu ochrony środowiska