FANDOM


Rimusz – władca z dynastii akadyjskiej, objął władzę nad imperium akadyjskim po swoim ojcu Sargonie Wielkim około roku 2278 p.n.e.

Za czasów jego panowania w państwie toczyły się konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Na samym początku musiał stłumić bunt miast sumeryjskich któremu dowodził Kagu, lugal Ur. Za 3 roku panowania wyruszył przeciwko zbuntowanym Elamitom. W ostatecznej bitwie, poległo około 17 tysięcy Elamitów, a 4 tysiące dostało się do niewoli, a Rimusz zadał ostateczną klęskę królowi Anszanu - Hiszep-ratepowi, oraz sprzymierzonemu z nim Abalgamaszowi , królowi Warahsze. Po 9 latach panowania miejsce Rimusza zajął jego młodszy brat, ponieważ Rimusz zginął w zamachu zadanym mu przez jego najbliższe otoczenie.