FANDOM


ReligijneSymbole

Różne symbole różnych religii

Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).

Relacja jednostki do sacrum koncentruje się wokół poczucia świętości – chęci zbliżenia się do sacrum, poczucia lęku, czci czy dystansu wobec niego.

Najstarszymi religiami świata były bądź są:

Z czasem w niektórych religiach dochodziło do rozdziałów, np. chrześcijaństwa na prawosławie i katolicyzm w 1054 roku (wielka schizma wschodnia).