FANDOM


Przywilej piotrkowski − przywilej szlachecki wydany w 1388 roku przez Władysława Jagiełło. Na jego mocy:

  • król zobowiązał się do wykupu szlachcica z niewoli, jeśli dostałby się do niej walcząc poza granicami kraju;
  • szlachcic miał prawo do żołdu podczas wyprawy zagranicznej.
  • Szlachcicowi miał być wypłacany żołd podczas pełnienia służby wojskowej poza granicami kraju