FANDOM


Przywilej czerwiński − przywilej szlachecki wydany w Czerwińsku nad Wisłą 23 lipca 1422 roku przez Władysława II Jagiełłę. Podczas wymarszu na zakon jego ustanowienie wymusiło pospolite ruszenie. Najważniejszym postanowieniem była nietykalność majątku szlacheckiego bez wyroku sądowego. Na mocy dokumentu w życie weszły także inne zasady: król od tej pory nie mógł bić monety bez zgody rady królewskiej, sądy miały sądzić według prawa pisanego oraz od tamtej pory nikt nie mógł być jednocześnie starostą i sędzią ziemskim.