FANDOM


Pomorze Gdańskie

Pomorze Gdańskie i Zakon Krzyżacki; 1466 rok. (www.bryk.pl)

Pomorze Gdańskie − jedna z historycznych krain Polski leżąca nad Morzem Bałtyckim. Zawsze jej największym grodem, a później miastem był Gdańsk.

Przynależność państwowa

 • II wiek p.n.e. - zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Gepidów oraz Gotów
 • IV - V wiek n.e. - osiedlenie się na tych terenach pierwszych Słowian
 • X wiek - na Pomorzu Gdańskim zamieszkiwało słowiańskie plemię Pomorzanów.
  Polskie regiony

  Polskie krainy historyczne
  info-poland.buffalo.edu

 • X wiek - 1308/1309 - okres, kiedy Pomorzem rządzili Piastowie, od XIII wieku, kiedy ostatecznie upadła w Polsce zasada senioratu i kraj rozbił się na wiele mały księstw Pomorze Gdańskie rządzone było przez oddzielnych książąt.
 • 1308/1309 - 1466 - Zakon Krzyżacki
 • 1466 - 1772 - Polska (od 1569 r. pod nazwą Rzeczpospolita Obojga Narodów). Pomorze Gdańskie było wtedy częścią Prus Królewskich
 • 1772 - 1918 - Prusy (potem Niemcy)
 • 1918 - 1939 - II Rzeczpospolita Polska, istniało także Wolne Miasto Gdańsk
 • 1939 - 1945 - III Rzesza
 • od 1945 roku do Polski (do 1989 pod nazwą Polska Republika Ludowa) - aktualnie wchodzi w skład województwa pomorskiego ze stolicą w Gdańsku