FANDOM


Stub-icon.png Ten artykuł został napisany w sposób nieobiektywny.
Jeśli możesz, popraw go.


Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
PZPR

Emblemat PZPR
Lider Bolesław Bierut (pierwszy), Mieczysław Rakowski (ostatni)
Data założenia 1948
Adres siedziby Warszawa
Deklarowana

ideologia polityczna

socjalizm realny
Deklarowane

poglądy gospodarcze

gospodarka centralnie sterowana
Członkostwo

międzynarodowe

Kominform (do 1956)
Młodzieżówka Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

PZPR − Polska Zjednoczona Partia Robotnicza — partia polityczna rządząca w Polsce od grudnia 1948 r, kiedy nastąpiło połączenie Polskiej Partii Robotniczej z Polską Partią Socjalistyczną, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach do 1989 roku. Określana jest również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989. Realizowała ideologię marksizmu-leninizmu. Zgodnie z obowiązującą nomenklaturą partyjną i ówczesnymi założeniami ideowymi, PZPR stanowiła awangardę rządzącej klasy robotniczej. Działalność PZPR (oparta na obowiązującym w bloku wschodnim modelu monopartyjnym), w ramach międzynarodowego ruchu komunistycznego i państw demokracji ludowej (tzw. demoludów), podporządkowana była KPZR (najbardziej do 1956roku). W czasie swojego istnienia, PZPR była partią masową, kierującą centralnie zarządzaną i zbiurokratyzowaną gospodarką, sprawującą władzę państwową w sposób autorytarny, dążącą do kontrolowania wszystkich sfer życia społecznego. PZPR działała w „koalicji” z ZSL i SD, faktycznie jednak wykluczając je z podejmowania decyzji, traktujące je jako twory marionetkowe. Bezpośrednio kierowała bezpieką oraz aparatami ucisku i kontroli, popełniających najróżniejsze przestępstwa kryminalne, do indywidualnych i masowych mordów włącznie.

(Na podstawie książki Rolanda Antoniewicza: Koryfeusze węgierskiej komuny i ich wrogowie.)

470px-GaleriaBolszewickichBandytów-I Sekretarzy KC PZPR - Bierut-Ochab-Gomułka-Gierek-Kania-Jaruzelski-Rakowski (1)

Galeria I Sekretarzy KC PZPR: Bierut - Ochab - Gomułka - Gierek - Kania - Jaruzelski - Rakowski

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki