FANDOM


Stub Ten artykuł został napisany w sposób nieobiektywny.
Możesz pomóc Historia Wiki rozbudowując ją!PZPR − Polska Zjednoczona Partia Robotnicza — partia polityczna rządząca w Polsce od grudnia 1948 r, kiedy nastąpiło połączenie Polskiej Partii Robotniczej z Polską Partią Socjalistyczną, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach do 1989 roku. Określana jest również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989. Realizowała ideologię marksizmu-leninizmu. Zgodnie z obowiązującą nomenklaturą partyjną i ówczesnymi założeniami ideowymi, PZPR stanowiła awangardę rządzącej klasy robotniczej. Działalność PZPR (oparta na obowiązującym w bloku wschodnim modelu monopartyjnym), w ramach międzynarodowego ruchu komunistycznego i państw demokracji ludowej (tzw. demoludów), podporządkowana była KPZR (najbardziej do 1956roku). W czasie swojego istnienia, PZPR była partią masową, kierującą centralnie zarządzaną i zbiurokratyzowaną gospodarką, sprawującą władzę państwową w sposób autorytarny, dążącą do kontrolowania wszystkich sfer życia społecznego. PZPR działała w „koalicji” z ZSL i SD, faktycznie jednak wykluczając je z podejmowania decyzji, traktujące je jako twory marionetkowe. Bezpośrednio kierowała bezpieką oraz aparatami ucisku i kontroli, popełniających najróżniejsze przestępstwa kryminalne, do indywidualnych i masowych mordów włącznie.

(Na podstawie książki Rolanda Antoniewicza: Koryfeusze węgierskiej komuny i ich wrogowie.)

470px-GaleriaBolszewickichBandytów-I Sekretarzy KC PZPR - Bierut-Ochab-Gomułka-Gierek-Kania-Jaruzelski-Rakowski (1)

Galeria I Sekretarzy KC PZPR: Bierut - Ochab - Gomułka - Gierek - Kania - Jaruzelski - Rakowski