FANDOM


Pokój w Lubowli – porozumienie między Władysławem Jagiełło a królem Węgier i Niemiec, Zygmuntem Luksemburskim podpisany w 1412.

Postanowienia

  • Węgry i Rzeczpospolita stają się sojusznikami
  • Ruś Czerwona i Podole zostaną w granicach Polski do śmierci jednego z dwóch monarchów, wtedy komisja szlachciców polsko-węgierskich będzie decydowała o przynależności ziem przez 5 lat.
  • Mołdawia pozostaje lennem Rzeczpospolitej, ale wysyła wsparcie dla Węgrów w walce z Turkami.
  • Polska musiała uznać węgierskie wpływy na Wołoszczyźnie.

W efekcie podpisania traktatu rozbita została niebezpieczna koalicja krzyżacko-węgierska, a Władysław Jagiełło został uznany za króla w pełni chrześcijańskiego na takim samym poziomie co inni monarchowie średniowiecznej Europy.