FANDOM


Pokój w Brześciu Kujawskim − traktat podpisany 31 grudnia 1435 roku między Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.

Pokój kończył spór między Świdrygiełłem i Krzyżakami inflanckimi a Zygmuntem Kiejstutowiczem i Królestwem Polskim po wygranej przez siły polskie bitwie pod Wiłkomierzem. Kończył także starcia polsko-krzyżackie, które rozpoczęły się najazdem krzyżackim w 1431 r.

Postanowienia pokoju to zaniechanie działań wojennych obu stron, oddanie Polakom zamku Dybów, Zakon musiał zerwać umowę ze Świdrygiełłom i wpłacić Polakom 9500 złotych węgierskich za złamanie postanowień pokoju mełneńskiego. Dodatkowo gwarantem pokoju miały być stany pruskie, które od tego momentu miały prawo wypowiedzenia posłuszeństwa Krzyżakom w razie niedotrzymania pokoju. Tron wielkoksiążęcy na Litwie objął Zygmunt Kiejstutowicz.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki